[ẢNH] Nga, Israel và đòn cân não căng thẳng tại Syria[ẢNH] Nga, Israel và đòn cân não căng thẳng tại Syria[ẢNH] Nga, Israel và đòn cân não căng thẳng tại Syria[ẢNH] Nga, Israel và đòn cân não căng thẳng tại Syria[ẢNH] Nga, Israel và đòn cân não căng thẳng tại Syria[ẢNH] Nga, Israel và đòn cân não căng thẳng tại Syria[ẢNH] Nga, Israel và đòn cân não căng thẳng tại Syria[ẢNH] Nga, Israel và đòn cân não căng thẳng tại Syria[ẢNH] Nga, Israel và đòn cân não căng thẳng tại Syria[ẢNH] Nga, Israel và đòn cân não căng thẳng tại Syria[ẢNH] Nga, Israel và đòn cân não căng thẳng tại Syria[ẢNH] Nga, Israel và đòn cân não căng thẳng tại Syria

[ẢNH] Nga, Israel và đòn cân não căng thẳng tại Syria

ANTD.VN - Trong khi Nga đang nắm lưới lửa phòng không cực mạnh với nhiều tầng bậc được triển khai tại chiến trường Syria, thì  Israel lại có tiêm kích tàng hình trong tay. Mặt khác, quân đội Syria là mục tiêu bảo vệ của Nga, nhưng lại là mục tiêu tấn công của Israel. "Bàn cờ thế này" khiến thế giới nín thở chờ nước đi của các bên.