[ẢNH] Nga bị cáo buộc đứng sau cuộc không kích bí ẩn vào Aleppo, Syria[ẢNH] Nga bị cáo buộc đứng sau cuộc không kích bí ẩn vào Aleppo, Syria[ẢNH] Nga bị cáo buộc đứng sau cuộc không kích bí ẩn vào Aleppo, Syria[ẢNH] Nga bị cáo buộc đứng sau cuộc không kích bí ẩn vào Aleppo, Syria[ẢNH] Nga bị cáo buộc đứng sau cuộc không kích bí ẩn vào Aleppo, Syria[ẢNH] Nga bị cáo buộc đứng sau cuộc không kích bí ẩn vào Aleppo, Syria[ẢNH] Nga bị cáo buộc đứng sau cuộc không kích bí ẩn vào Aleppo, Syria[ẢNH] Nga bị cáo buộc đứng sau cuộc không kích bí ẩn vào Aleppo, Syria[ẢNH] Nga bị cáo buộc đứng sau cuộc không kích bí ẩn vào Aleppo, Syria[ẢNH] Nga bị cáo buộc đứng sau cuộc không kích bí ẩn vào Aleppo, Syria[ẢNH] Nga bị cáo buộc đứng sau cuộc không kích bí ẩn vào Aleppo, Syria[ẢNH] Nga bị cáo buộc đứng sau cuộc không kích bí ẩn vào Aleppo, Syria[ẢNH] Nga bị cáo buộc đứng sau cuộc không kích bí ẩn vào Aleppo, Syria[ẢNH] Nga bị cáo buộc đứng sau cuộc không kích bí ẩn vào Aleppo, Syria

[ẢNH] Nga bị cáo buộc đứng sau cuộc không kích bí ẩn vào Aleppo, Syria

ANTD.VN - Lực lượng không quân bí ẩn nào đã thực hiện vụ ném bom xuống khu vực phía Bắc tỉnh Aleppo của Syria cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được xác định chính xác.