[ẢNH] Nga bất ngờ trang bị siêu súng AK-105 cho lính tinh nhuệ Syria[ẢNH] Nga bất ngờ trang bị siêu súng AK-105 cho lính tinh nhuệ Syria[ẢNH] Nga bất ngờ trang bị siêu súng AK-105 cho lính tinh nhuệ Syria[ẢNH] Nga bất ngờ trang bị siêu súng AK-105 cho lính tinh nhuệ Syria[ẢNH] Nga bất ngờ trang bị siêu súng AK-105 cho lính tinh nhuệ Syria[ẢNH] Nga bất ngờ trang bị siêu súng AK-105 cho lính tinh nhuệ Syria[ẢNH] Nga bất ngờ trang bị siêu súng AK-105 cho lính tinh nhuệ Syria[ẢNH] Nga bất ngờ trang bị siêu súng AK-105 cho lính tinh nhuệ Syria[ẢNH] Nga bất ngờ trang bị siêu súng AK-105 cho lính tinh nhuệ Syria[ẢNH] Nga bất ngờ trang bị siêu súng AK-105 cho lính tinh nhuệ Syria[ẢNH] Nga bất ngờ trang bị siêu súng AK-105 cho lính tinh nhuệ Syria[ẢNH] Nga bất ngờ trang bị siêu súng AK-105 cho lính tinh nhuệ Syria

[ẢNH] Nga bất ngờ trang bị siêu súng AK-105 cho lính tinh nhuệ Syria

ANTD.VN - Nga bất ngờ trang bị súng AK-105 cho lực lượng tinh nhuệ của quân đội Syria do em trai của Tổng thống Syria al-Assad lãnh đạo.