[Ảnh] Nếu F-14 Iran đối đầu F-15 Israel - Tiêm kích nào sẽ giành chiến thắng?[Ảnh] Nếu F-14 Iran đối đầu F-15 Israel - Tiêm kích nào sẽ giành chiến thắng?[Ảnh] Nếu F-14 Iran đối đầu F-15 Israel - Tiêm kích nào sẽ giành chiến thắng?[Ảnh] Nếu F-14 Iran đối đầu F-15 Israel - Tiêm kích nào sẽ giành chiến thắng?[Ảnh] Nếu F-14 Iran đối đầu F-15 Israel - Tiêm kích nào sẽ giành chiến thắng?[Ảnh] Nếu F-14 Iran đối đầu F-15 Israel - Tiêm kích nào sẽ giành chiến thắng?[Ảnh] Nếu F-14 Iran đối đầu F-15 Israel - Tiêm kích nào sẽ giành chiến thắng?[Ảnh] Nếu F-14 Iran đối đầu F-15 Israel - Tiêm kích nào sẽ giành chiến thắng?[Ảnh] Nếu F-14 Iran đối đầu F-15 Israel - Tiêm kích nào sẽ giành chiến thắng?[Ảnh] Nếu F-14 Iran đối đầu F-15 Israel - Tiêm kích nào sẽ giành chiến thắng?[Ảnh] Nếu F-14 Iran đối đầu F-15 Israel - Tiêm kích nào sẽ giành chiến thắng?[Ảnh] Nếu F-14 Iran đối đầu F-15 Israel - Tiêm kích nào sẽ giành chiến thắng?[Ảnh] Nếu F-14 Iran đối đầu F-15 Israel - Tiêm kích nào sẽ giành chiến thắng?[Ảnh] Nếu F-14 Iran đối đầu F-15 Israel - Tiêm kích nào sẽ giành chiến thắng?[Ảnh] Nếu F-14 Iran đối đầu F-15 Israel - Tiêm kích nào sẽ giành chiến thắng?[Ảnh] Nếu F-14 Iran đối đầu F-15 Israel - Tiêm kích nào sẽ giành chiến thắng?[Ảnh] Nếu F-14 Iran đối đầu F-15 Israel - Tiêm kích nào sẽ giành chiến thắng?[Ảnh] Nếu F-14 Iran đối đầu F-15 Israel - Tiêm kích nào sẽ giành chiến thắng?[Ảnh] Nếu F-14 Iran đối đầu F-15 Israel - Tiêm kích nào sẽ giành chiến thắng?[Ảnh] Nếu F-14 Iran đối đầu F-15 Israel - Tiêm kích nào sẽ giành chiến thắng?

[Ảnh] Nếu F-14 Iran đối đầu F-15 Israel - Tiêm kích nào sẽ giành chiến thắng?

ANTD.VN - Viễn cảnh một cuộc đối đầu thú vị giữa F-14A Tomcat trong biên chế Không quân Iran với F-15I Ra’am của Israel là chủ đề được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây, vậy khi giao tranh thì tiêm kích nào có ưu thế lớn hơn?