[ẢNH] Mỹ sắp hoàn thành siêu tàu sân bay Ford thứ hai, Nga thì sao?[ẢNH] Mỹ sắp hoàn thành siêu tàu sân bay Ford thứ hai, Nga thì sao?[ẢNH] Mỹ sắp hoàn thành siêu tàu sân bay Ford thứ hai, Nga thì sao?[ẢNH] Mỹ sắp hoàn thành siêu tàu sân bay Ford thứ hai, Nga thì sao?[ẢNH] Mỹ sắp hoàn thành siêu tàu sân bay Ford thứ hai, Nga thì sao?[ẢNH] Mỹ sắp hoàn thành siêu tàu sân bay Ford thứ hai, Nga thì sao?[ẢNH] Mỹ sắp hoàn thành siêu tàu sân bay Ford thứ hai, Nga thì sao?[ẢNH] Mỹ sắp hoàn thành siêu tàu sân bay Ford thứ hai, Nga thì sao?[ẢNH] Mỹ sắp hoàn thành siêu tàu sân bay Ford thứ hai, Nga thì sao?[ẢNH] Mỹ sắp hoàn thành siêu tàu sân bay Ford thứ hai, Nga thì sao?[ẢNH] Mỹ sắp hoàn thành siêu tàu sân bay Ford thứ hai, Nga thì sao?[ẢNH] Mỹ sắp hoàn thành siêu tàu sân bay Ford thứ hai, Nga thì sao?[ẢNH] Mỹ sắp hoàn thành siêu tàu sân bay Ford thứ hai, Nga thì sao?[ẢNH] Mỹ sắp hoàn thành siêu tàu sân bay Ford thứ hai, Nga thì sao?[ẢNH] Mỹ sắp hoàn thành siêu tàu sân bay Ford thứ hai, Nga thì sao?

[ẢNH] Mỹ sắp hoàn thành siêu tàu sân bay Ford thứ hai, Nga thì sao?

ANTD.VN - Tại triển lãm hải quân quốc tế IDMS 2019, Nga đã giới thiệu liên tiếp hai mô hình tàu sân bay thế hệ mới tuy nhiên khả năng thành hiện thực của chúng bị đánh giá rất thấp, khác hẳn với tiến độ chế tạo hàng không mẫu hạm của Mỹ.