[ẢNH] Lý do không kích đánh sập tòa báo Gaza vừa được Israel tiết lộ[ẢNH] Lý do không kích đánh sập tòa báo Gaza vừa được Israel tiết lộ[ẢNH] Lý do không kích đánh sập tòa báo Gaza vừa được Israel tiết lộ[ẢNH] Lý do không kích đánh sập tòa báo Gaza vừa được Israel tiết lộ[ẢNH] Lý do không kích đánh sập tòa báo Gaza vừa được Israel tiết lộ[ẢNH] Lý do không kích đánh sập tòa báo Gaza vừa được Israel tiết lộ[ẢNH] Lý do không kích đánh sập tòa báo Gaza vừa được Israel tiết lộ[ẢNH] Lý do không kích đánh sập tòa báo Gaza vừa được Israel tiết lộ[ẢNH] Lý do không kích đánh sập tòa báo Gaza vừa được Israel tiết lộ[ẢNH] Lý do không kích đánh sập tòa báo Gaza vừa được Israel tiết lộ[ẢNH] Lý do không kích đánh sập tòa báo Gaza vừa được Israel tiết lộ[ẢNH] Lý do không kích đánh sập tòa báo Gaza vừa được Israel tiết lộ[ẢNH] Lý do không kích đánh sập tòa báo Gaza vừa được Israel tiết lộ[ẢNH] Lý do không kích đánh sập tòa báo Gaza vừa được Israel tiết lộ[ẢNH] Lý do không kích đánh sập tòa báo Gaza vừa được Israel tiết lộ[ẢNH] Lý do không kích đánh sập tòa báo Gaza vừa được Israel tiết lộ

[ẢNH] Lý do không kích đánh sập tòa báo Gaza vừa được Israel tiết lộ

ANTD.VN -  Tháp Jala nơi đặt trụ sở của nhiều hãng thông tấn quốc tế ở Gaza đã bị không quân đánh sập vì họ cáo buộc các tháp ăng ten của tòa nhà đã được sử dụng để gây nhiễu lá chắn Iron Dome biệt danh "Vòm Sắt".