[ẢNH] Không chỉ riêng Pantsir-S1, tổ hợp Morpheus của Nga cũng thất bại nặng nề tại Syria?[ẢNH] Không chỉ riêng Pantsir-S1, tổ hợp Morpheus của Nga cũng thất bại nặng nề tại Syria?[ẢNH] Không chỉ riêng Pantsir-S1, tổ hợp Morpheus của Nga cũng thất bại nặng nề tại Syria?[ẢNH] Không chỉ riêng Pantsir-S1, tổ hợp Morpheus của Nga cũng thất bại nặng nề tại Syria?[ẢNH] Không chỉ riêng Pantsir-S1, tổ hợp Morpheus của Nga cũng thất bại nặng nề tại Syria?[ẢNH] Không chỉ riêng Pantsir-S1, tổ hợp Morpheus của Nga cũng thất bại nặng nề tại Syria?[ẢNH] Không chỉ riêng Pantsir-S1, tổ hợp Morpheus của Nga cũng thất bại nặng nề tại Syria?[ẢNH] Không chỉ riêng Pantsir-S1, tổ hợp Morpheus của Nga cũng thất bại nặng nề tại Syria?[ẢNH] Không chỉ riêng Pantsir-S1, tổ hợp Morpheus của Nga cũng thất bại nặng nề tại Syria?[ẢNH] Không chỉ riêng Pantsir-S1, tổ hợp Morpheus của Nga cũng thất bại nặng nề tại Syria?[ẢNH] Không chỉ riêng Pantsir-S1, tổ hợp Morpheus của Nga cũng thất bại nặng nề tại Syria?[ẢNH] Không chỉ riêng Pantsir-S1, tổ hợp Morpheus của Nga cũng thất bại nặng nề tại Syria?[ẢNH] Không chỉ riêng Pantsir-S1, tổ hợp Morpheus của Nga cũng thất bại nặng nề tại Syria?[ẢNH] Không chỉ riêng Pantsir-S1, tổ hợp Morpheus của Nga cũng thất bại nặng nề tại Syria?[ẢNH] Không chỉ riêng Pantsir-S1, tổ hợp Morpheus của Nga cũng thất bại nặng nề tại Syria?

[ẢNH] Không chỉ riêng Pantsir-S1, tổ hợp Morpheus của Nga cũng thất bại nặng nề tại Syria?

ANTD.VN - Chuyên gia quân sự Nga, Đại tá Viktor Murakhovsky mới đây đã có một bài viết trên trang cá nhân của mình trong đó chỉ ra rằng tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 triển khai tại Syria là "một nỗi thất vọng lớn".