[ẢNH] Phiên bản nâng cấp cực mạnh của [ẢNH] Phiên bản nâng cấp cực mạnh của [ẢNH] Phiên bản nâng cấp cực mạnh của [ẢNH] Phiên bản nâng cấp cực mạnh của [ẢNH] Phiên bản nâng cấp cực mạnh của [ẢNH] Phiên bản nâng cấp cực mạnh của [ẢNH] Phiên bản nâng cấp cực mạnh của [ẢNH] Phiên bản nâng cấp cực mạnh của [ẢNH] Phiên bản nâng cấp cực mạnh của [ẢNH] Phiên bản nâng cấp cực mạnh của [ẢNH] Phiên bản nâng cấp cực mạnh của [ẢNH] Phiên bản nâng cấp cực mạnh của [ẢNH] Phiên bản nâng cấp cực mạnh của [ẢNH] Phiên bản nâng cấp cực mạnh của

[ẢNH] Phiên bản nâng cấp cực mạnh của "tàu ngầm bò sát" có khả năng thay đổi mọi "cuộc chơi"

ANTD.VN - SMX-31 là một chiếc tàu ngầm diesel-điện của tương lai, mang trong mình nhiều công nghệ có tính đột phá, hứa hẹn sẽ trở thành thứ vũ khí có khả năng "thay đổi cuộc chơi".