[ẢNH] Israel tung bằng chứng Pantsir-S1 Syria bất lực trong việc đánh chặn tên lửa Delilah ảnh 1[ẢNH] Israel tung bằng chứng Pantsir-S1 Syria bất lực trong việc đánh chặn tên lửa Delilah ảnh 2[ẢNH] Israel tung bằng chứng Pantsir-S1 Syria bất lực trong việc đánh chặn tên lửa Delilah ảnh 3[ẢNH] Israel tung bằng chứng Pantsir-S1 Syria bất lực trong việc đánh chặn tên lửa Delilah ảnh 4[ẢNH] Israel tung bằng chứng Pantsir-S1 Syria bất lực trong việc đánh chặn tên lửa Delilah ảnh 5[ẢNH] Israel tung bằng chứng Pantsir-S1 Syria bất lực trong việc đánh chặn tên lửa Delilah ảnh 6[ẢNH] Israel tung bằng chứng Pantsir-S1 Syria bất lực trong việc đánh chặn tên lửa Delilah ảnh 7[ẢNH] Israel tung bằng chứng Pantsir-S1 Syria bất lực trong việc đánh chặn tên lửa Delilah ảnh 8[ẢNH] Israel tung bằng chứng Pantsir-S1 Syria bất lực trong việc đánh chặn tên lửa Delilah ảnh 9[ẢNH] Israel tung bằng chứng Pantsir-S1 Syria bất lực trong việc đánh chặn tên lửa Delilah ảnh 10[ẢNH] Israel tung bằng chứng Pantsir-S1 Syria bất lực trong việc đánh chặn tên lửa Delilah ảnh 11[ẢNH] Israel tung bằng chứng Pantsir-S1 Syria bất lực trong việc đánh chặn tên lửa Delilah ảnh 12[ẢNH] Israel tung bằng chứng Pantsir-S1 Syria bất lực trong việc đánh chặn tên lửa Delilah ảnh 13[ẢNH] Israel tung bằng chứng Pantsir-S1 Syria bất lực trong việc đánh chặn tên lửa Delilah ảnh 14[ẢNH] Israel tung bằng chứng Pantsir-S1 Syria bất lực trong việc đánh chặn tên lửa Delilah ảnh 15[ẢNH] Israel tung bằng chứng Pantsir-S1 Syria bất lực trong việc đánh chặn tên lửa Delilah ảnh 16

[ẢNH] Israel tung bằng chứng Pantsir-S1 Syria bất lực trong việc đánh chặn tên lửa Delilah

ANTD.VN - Bất chấp tuyên bố như thường lệ của lực lượng phòng không Syria là đã "bắn hạ hầu hết" tên lửa hành trình Israel, thực tế đã chứng minh tuyên bố trên là thiếu chính xác.