[ẢNH] Israel tấn công, S-300 Syria đã bắn hụt, điều lo sợ nhất của Nga đã xảy ra?[ẢNH] Israel tấn công, S-300 Syria đã bắn hụt, điều lo sợ nhất của Nga đã xảy ra?[ẢNH] Israel tấn công, S-300 Syria đã bắn hụt, điều lo sợ nhất của Nga đã xảy ra?[ẢNH] Israel tấn công, S-300 Syria đã bắn hụt, điều lo sợ nhất của Nga đã xảy ra?[ẢNH] Israel tấn công, S-300 Syria đã bắn hụt, điều lo sợ nhất của Nga đã xảy ra?[ẢNH] Israel tấn công, S-300 Syria đã bắn hụt, điều lo sợ nhất của Nga đã xảy ra?[ẢNH] Israel tấn công, S-300 Syria đã bắn hụt, điều lo sợ nhất của Nga đã xảy ra?[ẢNH] Israel tấn công, S-300 Syria đã bắn hụt, điều lo sợ nhất của Nga đã xảy ra?[ẢNH] Israel tấn công, S-300 Syria đã bắn hụt, điều lo sợ nhất của Nga đã xảy ra?[ẢNH] Israel tấn công, S-300 Syria đã bắn hụt, điều lo sợ nhất của Nga đã xảy ra?[ẢNH] Israel tấn công, S-300 Syria đã bắn hụt, điều lo sợ nhất của Nga đã xảy ra?[ẢNH] Israel tấn công, S-300 Syria đã bắn hụt, điều lo sợ nhất của Nga đã xảy ra?[ẢNH] Israel tấn công, S-300 Syria đã bắn hụt, điều lo sợ nhất của Nga đã xảy ra?[ẢNH] Israel tấn công, S-300 Syria đã bắn hụt, điều lo sợ nhất của Nga đã xảy ra?[ẢNH] Israel tấn công, S-300 Syria đã bắn hụt, điều lo sợ nhất của Nga đã xảy ra?[ẢNH] Israel tấn công, S-300 Syria đã bắn hụt, điều lo sợ nhất của Nga đã xảy ra?[ẢNH] Israel tấn công, S-300 Syria đã bắn hụt, điều lo sợ nhất của Nga đã xảy ra?[ẢNH] Israel tấn công, S-300 Syria đã bắn hụt, điều lo sợ nhất của Nga đã xảy ra?[ẢNH] Israel tấn công, S-300 Syria đã bắn hụt, điều lo sợ nhất của Nga đã xảy ra?[ẢNH] Israel tấn công, S-300 Syria đã bắn hụt, điều lo sợ nhất của Nga đã xảy ra?[ẢNH] Israel tấn công, S-300 Syria đã bắn hụt, điều lo sợ nhất của Nga đã xảy ra?[ẢNH] Israel tấn công, S-300 Syria đã bắn hụt, điều lo sợ nhất của Nga đã xảy ra?[ẢNH] Israel tấn công, S-300 Syria đã bắn hụt, điều lo sợ nhất của Nga đã xảy ra?[ẢNH] Israel tấn công, S-300 Syria đã bắn hụt, điều lo sợ nhất của Nga đã xảy ra?[ẢNH] Israel tấn công, S-300 Syria đã bắn hụt, điều lo sợ nhất của Nga đã xảy ra?

[ẢNH] Israel tấn công, S-300 Syria đã bắn hụt, điều lo sợ nhất của Nga đã xảy ra?

ANTD.VN - Không quân Israel vừa cho biết, trong trận không kích vào thành phố Masyaf hôm 13-4, hệ thống S-300 đã lần đầu tiên khai hỏa nhưng không chúng đã bắn hụt. Điều này cho thấy Nga lại có lý do lo lắng với trình độ tác chiến kém của binh sĩ Syria có thể hủy hoại danh tiếng các siêu vũ khí của họ.