[Ảnh] Hà Nội nhiều tuyến đường ngập sâu, hàng loạt phương tiện mắc kẹt[Ảnh] Hà Nội nhiều tuyến đường ngập sâu, hàng loạt phương tiện mắc kẹt[Ảnh] Hà Nội nhiều tuyến đường ngập sâu, hàng loạt phương tiện mắc kẹt[Ảnh] Hà Nội nhiều tuyến đường ngập sâu, hàng loạt phương tiện mắc kẹt[Ảnh] Hà Nội nhiều tuyến đường ngập sâu, hàng loạt phương tiện mắc kẹt[Ảnh] Hà Nội nhiều tuyến đường ngập sâu, hàng loạt phương tiện mắc kẹt[Ảnh] Hà Nội nhiều tuyến đường ngập sâu, hàng loạt phương tiện mắc kẹt[Ảnh] Hà Nội nhiều tuyến đường ngập sâu, hàng loạt phương tiện mắc kẹt[Ảnh] Hà Nội nhiều tuyến đường ngập sâu, hàng loạt phương tiện mắc kẹt[Ảnh] Hà Nội nhiều tuyến đường ngập sâu, hàng loạt phương tiện mắc kẹt[Ảnh] Hà Nội nhiều tuyến đường ngập sâu, hàng loạt phương tiện mắc kẹt[Ảnh] Hà Nội nhiều tuyến đường ngập sâu, hàng loạt phương tiện mắc kẹt[Ảnh] Hà Nội nhiều tuyến đường ngập sâu, hàng loạt phương tiện mắc kẹt[Ảnh] Hà Nội nhiều tuyến đường ngập sâu, hàng loạt phương tiện mắc kẹt[Ảnh] Hà Nội nhiều tuyến đường ngập sâu, hàng loạt phương tiện mắc kẹt[Ảnh] Hà Nội nhiều tuyến đường ngập sâu, hàng loạt phương tiện mắc kẹt[Ảnh] Hà Nội nhiều tuyến đường ngập sâu, hàng loạt phương tiện mắc kẹt[Ảnh] Hà Nội nhiều tuyến đường ngập sâu, hàng loạt phương tiện mắc kẹt[Ảnh] Hà Nội nhiều tuyến đường ngập sâu, hàng loạt phương tiện mắc kẹt[Ảnh] Hà Nội nhiều tuyến đường ngập sâu, hàng loạt phương tiện mắc kẹt[Ảnh] Hà Nội nhiều tuyến đường ngập sâu, hàng loạt phương tiện mắc kẹt

[Ảnh] Hà Nội nhiều tuyến đường ngập sâu, hàng loạt phương tiện mắc kẹt

ANTD.VN - Đến 20h tối 11-5, một số tuyến phố trên địa bàn Hà Nội vẫn ngập sâu trong nước. Nhiều tuyến đường tắc do phương tiện không thể di chuyển...