[ẢNH] Giống như S-400, hệ thống phòng không Bavar 373 Iran bất lực trước F-15E Mỹ[ẢNH] Giống như S-400, hệ thống phòng không Bavar 373 Iran bất lực trước F-15E Mỹ[ẢNH] Giống như S-400, hệ thống phòng không Bavar 373 Iran bất lực trước F-15E Mỹ[ẢNH] Giống như S-400, hệ thống phòng không Bavar 373 Iran bất lực trước F-15E Mỹ[ẢNH] Giống như S-400, hệ thống phòng không Bavar 373 Iran bất lực trước F-15E Mỹ[ẢNH] Giống như S-400, hệ thống phòng không Bavar 373 Iran bất lực trước F-15E Mỹ[ẢNH] Giống như S-400, hệ thống phòng không Bavar 373 Iran bất lực trước F-15E Mỹ[ẢNH] Giống như S-400, hệ thống phòng không Bavar 373 Iran bất lực trước F-15E Mỹ[ẢNH] Giống như S-400, hệ thống phòng không Bavar 373 Iran bất lực trước F-15E Mỹ[ẢNH] Giống như S-400, hệ thống phòng không Bavar 373 Iran bất lực trước F-15E Mỹ[ẢNH] Giống như S-400, hệ thống phòng không Bavar 373 Iran bất lực trước F-15E Mỹ[ẢNH] Giống như S-400, hệ thống phòng không Bavar 373 Iran bất lực trước F-15E Mỹ[ẢNH] Giống như S-400, hệ thống phòng không Bavar 373 Iran bất lực trước F-15E Mỹ[ẢNH] Giống như S-400, hệ thống phòng không Bavar 373 Iran bất lực trước F-15E Mỹ[ẢNH] Giống như S-400, hệ thống phòng không Bavar 373 Iran bất lực trước F-15E Mỹ

[ẢNH] Giống như S-400, hệ thống phòng không Bavar 373 Iran bất lực trước F-15E Mỹ

ANTD.VN - Trái ngược với những tuyên bố to tát của Iran, hệ thống tên lửa phòng không tầm xa Bavar 373 do họ chế tạo vừa có màn ra mắt rất tồi tệ khi đối diện cuộc tấn công do các tiêm kích F-15E Mỹ tiến hành.