[ẢNH] Iran âm thầm đưa tên lửa Bavar 373 sang Lebanon để đánh chặn tiêm kích Israel?[ẢNH] Iran âm thầm đưa tên lửa Bavar 373 sang Lebanon để đánh chặn tiêm kích Israel?[ẢNH] Iran âm thầm đưa tên lửa Bavar 373 sang Lebanon để đánh chặn tiêm kích Israel?[ẢNH] Iran âm thầm đưa tên lửa Bavar 373 sang Lebanon để đánh chặn tiêm kích Israel?[ẢNH] Iran âm thầm đưa tên lửa Bavar 373 sang Lebanon để đánh chặn tiêm kích Israel?[ẢNH] Iran âm thầm đưa tên lửa Bavar 373 sang Lebanon để đánh chặn tiêm kích Israel?[ẢNH] Iran âm thầm đưa tên lửa Bavar 373 sang Lebanon để đánh chặn tiêm kích Israel?[ẢNH] Iran âm thầm đưa tên lửa Bavar 373 sang Lebanon để đánh chặn tiêm kích Israel?[ẢNH] Iran âm thầm đưa tên lửa Bavar 373 sang Lebanon để đánh chặn tiêm kích Israel?[ẢNH] Iran âm thầm đưa tên lửa Bavar 373 sang Lebanon để đánh chặn tiêm kích Israel?[ẢNH] Iran âm thầm đưa tên lửa Bavar 373 sang Lebanon để đánh chặn tiêm kích Israel?[ẢNH] Iran âm thầm đưa tên lửa Bavar 373 sang Lebanon để đánh chặn tiêm kích Israel?[ẢNH] Iran âm thầm đưa tên lửa Bavar 373 sang Lebanon để đánh chặn tiêm kích Israel?[ẢNH] Iran âm thầm đưa tên lửa Bavar 373 sang Lebanon để đánh chặn tiêm kích Israel?[ẢNH] Iran âm thầm đưa tên lửa Bavar 373 sang Lebanon để đánh chặn tiêm kích Israel?

[ẢNH] Iran âm thầm đưa tên lửa Bavar 373 sang Lebanon để đánh chặn tiêm kích Israel?

ANTD.VN - Nếu lực lượng vũ trang Hezbollah tại Lebanon - đồng minh của Iran nắm trong tay hệ thống tên lửa phòng không tầm xa Bavar 373 thì rõ ràng máy bay chiến đấu Israel sẽ phải đối mặt với nguy cơ cực lớn.