[ẢNH] Dân quân miền Đông dùng vũ khí mạnh sau bom hạt nhân đối đầu quân đội Ukraine[ẢNH] Dân quân miền Đông dùng vũ khí mạnh sau bom hạt nhân đối đầu quân đội Ukraine[ẢNH] Dân quân miền Đông dùng vũ khí mạnh sau bom hạt nhân đối đầu quân đội Ukraine[ẢNH] Dân quân miền Đông dùng vũ khí mạnh sau bom hạt nhân đối đầu quân đội Ukraine[ẢNH] Dân quân miền Đông dùng vũ khí mạnh sau bom hạt nhân đối đầu quân đội Ukraine[ẢNH] Dân quân miền Đông dùng vũ khí mạnh sau bom hạt nhân đối đầu quân đội Ukraine[ẢNH] Dân quân miền Đông dùng vũ khí mạnh sau bom hạt nhân đối đầu quân đội Ukraine[ẢNH] Dân quân miền Đông dùng vũ khí mạnh sau bom hạt nhân đối đầu quân đội Ukraine[ẢNH] Dân quân miền Đông dùng vũ khí mạnh sau bom hạt nhân đối đầu quân đội Ukraine[ẢNH] Dân quân miền Đông dùng vũ khí mạnh sau bom hạt nhân đối đầu quân đội Ukraine[ẢNH] Dân quân miền Đông dùng vũ khí mạnh sau bom hạt nhân đối đầu quân đội Ukraine[ẢNH] Dân quân miền Đông dùng vũ khí mạnh sau bom hạt nhân đối đầu quân đội Ukraine[ẢNH] Dân quân miền Đông dùng vũ khí mạnh sau bom hạt nhân đối đầu quân đội Ukraine[ẢNH] Dân quân miền Đông dùng vũ khí mạnh sau bom hạt nhân đối đầu quân đội Ukraine

[ẢNH] Dân quân miền Đông dùng vũ khí mạnh sau bom hạt nhân đối đầu quân đội Ukraine

ANTD.VN - Dân quân miền Đông Ukraine lại đem pháo phản lực phóng loạt 64 nòng 217 mm mang tên Cheburashka để tấn công vào quân đội chính phủ.