[ẢNH] Đặc nhiệm Nga trực tiếp tham chiến tại Idlib vì sốt ruột với thất bại của quân đội Syria?[ẢNH] Đặc nhiệm Nga trực tiếp tham chiến tại Idlib vì sốt ruột với thất bại của quân đội Syria?[ẢNH] Đặc nhiệm Nga trực tiếp tham chiến tại Idlib vì sốt ruột với thất bại của quân đội Syria?[ẢNH] Đặc nhiệm Nga trực tiếp tham chiến tại Idlib vì sốt ruột với thất bại của quân đội Syria?[ẢNH] Đặc nhiệm Nga trực tiếp tham chiến tại Idlib vì sốt ruột với thất bại của quân đội Syria?[ẢNH] Đặc nhiệm Nga trực tiếp tham chiến tại Idlib vì sốt ruột với thất bại của quân đội Syria?[ẢNH] Đặc nhiệm Nga trực tiếp tham chiến tại Idlib vì sốt ruột với thất bại của quân đội Syria?[ẢNH] Đặc nhiệm Nga trực tiếp tham chiến tại Idlib vì sốt ruột với thất bại của quân đội Syria?[ẢNH] Đặc nhiệm Nga trực tiếp tham chiến tại Idlib vì sốt ruột với thất bại của quân đội Syria?[ẢNH] Đặc nhiệm Nga trực tiếp tham chiến tại Idlib vì sốt ruột với thất bại của quân đội Syria?[ẢNH] Đặc nhiệm Nga trực tiếp tham chiến tại Idlib vì sốt ruột với thất bại của quân đội Syria?[ẢNH] Đặc nhiệm Nga trực tiếp tham chiến tại Idlib vì sốt ruột với thất bại của quân đội Syria?[ẢNH] Đặc nhiệm Nga trực tiếp tham chiến tại Idlib vì sốt ruột với thất bại của quân đội Syria?[ẢNH] Đặc nhiệm Nga trực tiếp tham chiến tại Idlib vì sốt ruột với thất bại của quân đội Syria?[ẢNH] Đặc nhiệm Nga trực tiếp tham chiến tại Idlib vì sốt ruột với thất bại của quân đội Syria?

[ẢNH] Đặc nhiệm Nga trực tiếp tham chiến tại Idlib vì sốt ruột với thất bại của quân đội Syria?

ANTD.VN - Trong hơn hai tháng qua đã chứng kiến thế trận giằng co giữa quân đội chính phủ Syria (SAA) và lực lượng phiến quân tại Idlib với thương vong rất lớn cho cả hai bên.