[ẢNH] Cơ hội vàng khi Mỹ bán thanh lý giá rẻ lô F-35 sản xuất cho Thổ Nhĩ Kỳ[ẢNH] Cơ hội vàng khi Mỹ bán thanh lý giá rẻ lô F-35 sản xuất cho Thổ Nhĩ Kỳ[ẢNH] Cơ hội vàng khi Mỹ bán thanh lý giá rẻ lô F-35 sản xuất cho Thổ Nhĩ Kỳ[ẢNH] Cơ hội vàng khi Mỹ bán thanh lý giá rẻ lô F-35 sản xuất cho Thổ Nhĩ Kỳ[ẢNH] Cơ hội vàng khi Mỹ bán thanh lý giá rẻ lô F-35 sản xuất cho Thổ Nhĩ Kỳ[ẢNH] Cơ hội vàng khi Mỹ bán thanh lý giá rẻ lô F-35 sản xuất cho Thổ Nhĩ Kỳ[ẢNH] Cơ hội vàng khi Mỹ bán thanh lý giá rẻ lô F-35 sản xuất cho Thổ Nhĩ Kỳ[ẢNH] Cơ hội vàng khi Mỹ bán thanh lý giá rẻ lô F-35 sản xuất cho Thổ Nhĩ Kỳ[ẢNH] Cơ hội vàng khi Mỹ bán thanh lý giá rẻ lô F-35 sản xuất cho Thổ Nhĩ Kỳ[ẢNH] Cơ hội vàng khi Mỹ bán thanh lý giá rẻ lô F-35 sản xuất cho Thổ Nhĩ Kỳ[ẢNH] Cơ hội vàng khi Mỹ bán thanh lý giá rẻ lô F-35 sản xuất cho Thổ Nhĩ Kỳ[ẢNH] Cơ hội vàng khi Mỹ bán thanh lý giá rẻ lô F-35 sản xuất cho Thổ Nhĩ Kỳ[ẢNH] Cơ hội vàng khi Mỹ bán thanh lý giá rẻ lô F-35 sản xuất cho Thổ Nhĩ Kỳ[ẢNH] Cơ hội vàng khi Mỹ bán thanh lý giá rẻ lô F-35 sản xuất cho Thổ Nhĩ Kỳ[ẢNH] Cơ hội vàng khi Mỹ bán thanh lý giá rẻ lô F-35 sản xuất cho Thổ Nhĩ Kỳ[ẢNH] Cơ hội vàng khi Mỹ bán thanh lý giá rẻ lô F-35 sản xuất cho Thổ Nhĩ Kỳ

[ẢNH] Cơ hội vàng khi Mỹ bán thanh lý giá rẻ lô F-35 sản xuất cho Thổ Nhĩ Kỳ

ANTD.VN - Do chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ vẫn quyết tâm theo đuổi thương vụ mua sắm tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 của Nga, cho nên gần như chắc chắn họ sẽ bị Mỹ đình chỉ việc bàn giao tiêm kích tàng hình F-35A.