Ảnh chụp về Việt Nam khiến thế giới cũng phải ngỡ ngàngẢnh chụp về Việt Nam khiến thế giới cũng phải ngỡ ngàngẢnh chụp về Việt Nam khiến thế giới cũng phải ngỡ ngàngẢnh chụp về Việt Nam khiến thế giới cũng phải ngỡ ngàngẢnh chụp về Việt Nam khiến thế giới cũng phải ngỡ ngàngẢnh chụp về Việt Nam khiến thế giới cũng phải ngỡ ngàngẢnh chụp về Việt Nam khiến thế giới cũng phải ngỡ ngàngẢnh chụp về Việt Nam khiến thế giới cũng phải ngỡ ngàngẢnh chụp về Việt Nam khiến thế giới cũng phải ngỡ ngàngẢnh chụp về Việt Nam khiến thế giới cũng phải ngỡ ngàngẢnh chụp về Việt Nam khiến thế giới cũng phải ngỡ ngàngẢnh chụp về Việt Nam khiến thế giới cũng phải ngỡ ngàng

Ảnh chụp về Việt Nam khiến thế giới cũng phải ngỡ ngàng

ANTD.VN - Là người nắm giữ kỷ lục ảnh Việt trên tap chí danh tiếng National Geographic, nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Viết đã làm thế giới phải ngỡ ngàng về đất nước, con người Việt Nam.