Ảnh chụp về Việt Nam khiến thế giới cũng phải ngỡ ngàng ảnh 1Ảnh chụp về Việt Nam khiến thế giới cũng phải ngỡ ngàng ảnh 2Ảnh chụp về Việt Nam khiến thế giới cũng phải ngỡ ngàng ảnh 3Ảnh chụp về Việt Nam khiến thế giới cũng phải ngỡ ngàng ảnh 4Ảnh chụp về Việt Nam khiến thế giới cũng phải ngỡ ngàng ảnh 5Ảnh chụp về Việt Nam khiến thế giới cũng phải ngỡ ngàng ảnh 6Ảnh chụp về Việt Nam khiến thế giới cũng phải ngỡ ngàng ảnh 7Ảnh chụp về Việt Nam khiến thế giới cũng phải ngỡ ngàng ảnh 8Ảnh chụp về Việt Nam khiến thế giới cũng phải ngỡ ngàng ảnh 9Ảnh chụp về Việt Nam khiến thế giới cũng phải ngỡ ngàng ảnh 10Ảnh chụp về Việt Nam khiến thế giới cũng phải ngỡ ngàng ảnh 11Ảnh chụp về Việt Nam khiến thế giới cũng phải ngỡ ngàng ảnh 12

Ảnh chụp về Việt Nam khiến thế giới cũng phải ngỡ ngàng

ANTD.VN - Là người nắm giữ kỷ lục ảnh Việt trên tap chí danh tiếng National Geographic, nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Viết đã làm thế giới phải ngỡ ngàng về đất nước, con người Việt Nam.