[ẢNH] Chiến hạm Việt Nam vượt qua đội Trung Quốc tại Army Games 2021 ảnh 1[ẢNH] Chiến hạm Việt Nam vượt qua đội Trung Quốc tại Army Games 2021 ảnh 2[ẢNH] Chiến hạm Việt Nam vượt qua đội Trung Quốc tại Army Games 2021 ảnh 3[ẢNH] Chiến hạm Việt Nam vượt qua đội Trung Quốc tại Army Games 2021 ảnh 4[ẢNH] Chiến hạm Việt Nam vượt qua đội Trung Quốc tại Army Games 2021 ảnh 5[ẢNH] Chiến hạm Việt Nam vượt qua đội Trung Quốc tại Army Games 2021 ảnh 6[ẢNH] Chiến hạm Việt Nam vượt qua đội Trung Quốc tại Army Games 2021 ảnh 7[ẢNH] Chiến hạm Việt Nam vượt qua đội Trung Quốc tại Army Games 2021 ảnh 8[ẢNH] Chiến hạm Việt Nam vượt qua đội Trung Quốc tại Army Games 2021 ảnh 9[ẢNH] Chiến hạm Việt Nam vượt qua đội Trung Quốc tại Army Games 2021 ảnh 10[ẢNH] Chiến hạm Việt Nam vượt qua đội Trung Quốc tại Army Games 2021 ảnh 11[ẢNH] Chiến hạm Việt Nam vượt qua đội Trung Quốc tại Army Games 2021 ảnh 12[ẢNH] Chiến hạm Việt Nam vượt qua đội Trung Quốc tại Army Games 2021 ảnh 13[ẢNH] Chiến hạm Việt Nam vượt qua đội Trung Quốc tại Army Games 2021 ảnh 14[ẢNH] Chiến hạm Việt Nam vượt qua đội Trung Quốc tại Army Games 2021 ảnh 15[ẢNH] Chiến hạm Việt Nam vượt qua đội Trung Quốc tại Army Games 2021 ảnh 16[ẢNH] Chiến hạm Việt Nam vượt qua đội Trung Quốc tại Army Games 2021 ảnh 17[ẢNH] Chiến hạm Việt Nam vượt qua đội Trung Quốc tại Army Games 2021 ảnh 18

[ẢNH] Chiến hạm Việt Nam vượt qua đội Trung Quốc tại Army Games 2021

ANTD.VN -  Dù mới lần đầu tham dự, nhưng Đội tàu chiến của Hải quân Việt Nam đã xuất sắc vượt qua đội Trung Quốc để đứng thứ nhì tại Cúp biển tại Army Games, xếp sau chủ nhà Nga.