[ẢNH] Các nước nhất trí điều tra WHO về cách ứng phó với đại dịch Covid-19[ẢNH] Các nước nhất trí điều tra WHO về cách ứng phó với đại dịch Covid-19[ẢNH] Các nước nhất trí điều tra WHO về cách ứng phó với đại dịch Covid-19[ẢNH] Các nước nhất trí điều tra WHO về cách ứng phó với đại dịch Covid-19[ẢNH] Các nước nhất trí điều tra WHO về cách ứng phó với đại dịch Covid-19[ẢNH] Các nước nhất trí điều tra WHO về cách ứng phó với đại dịch Covid-19[ẢNH] Các nước nhất trí điều tra WHO về cách ứng phó với đại dịch Covid-19[ẢNH] Các nước nhất trí điều tra WHO về cách ứng phó với đại dịch Covid-19[ẢNH] Các nước nhất trí điều tra WHO về cách ứng phó với đại dịch Covid-19[ẢNH] Các nước nhất trí điều tra WHO về cách ứng phó với đại dịch Covid-19[ẢNH] Các nước nhất trí điều tra WHO về cách ứng phó với đại dịch Covid-19[ẢNH] Các nước nhất trí điều tra WHO về cách ứng phó với đại dịch Covid-19[ẢNH] Các nước nhất trí điều tra WHO về cách ứng phó với đại dịch Covid-19

[ẢNH] Các nước nhất trí điều tra WHO về cách ứng phó với đại dịch Covid-19

ANTD.VN - Các nước thành viên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhất trí thông qua nghị quyết kêu gọi điều tra độc lập về những biện pháp ứng phó với đại dịch Covid-19 của tổ chức này.