[Ảnh] Các bức tượng công viên Thống Nhất [Ảnh] Các bức tượng công viên Thống Nhất [Ảnh] Các bức tượng công viên Thống Nhất [Ảnh] Các bức tượng công viên Thống Nhất [Ảnh] Các bức tượng công viên Thống Nhất [Ảnh] Các bức tượng công viên Thống Nhất [Ảnh] Các bức tượng công viên Thống Nhất [Ảnh] Các bức tượng công viên Thống Nhất [Ảnh] Các bức tượng công viên Thống Nhất [Ảnh] Các bức tượng công viên Thống Nhất [Ảnh] Các bức tượng công viên Thống Nhất [Ảnh] Các bức tượng công viên Thống Nhất [Ảnh] Các bức tượng công viên Thống Nhất [Ảnh] Các bức tượng công viên Thống Nhất

[Ảnh] Các bức tượng công viên Thống Nhất "đổi màu" từ lòe loẹt sang... trắng tinh

ANTD.VN - Các bức tượng lòe loẹt đủ màu sắc ở công viên Thống Nhất đã được đơn vị này "sửa sai" bằng việc sơn lại màu trắng. Việc trả lại màu sắc ban đầu cho các bức tượng được dư luận hoan nghênh.