[ẢNH] Bỏ S-300, Iran mang vũ khí phòng không cực mạnh tới Syria đón lõng máy bay Israel[ẢNH] Bỏ S-300, Iran mang vũ khí phòng không cực mạnh tới Syria đón lõng máy bay Israel[ẢNH] Bỏ S-300, Iran mang vũ khí phòng không cực mạnh tới Syria đón lõng máy bay Israel[ẢNH] Bỏ S-300, Iran mang vũ khí phòng không cực mạnh tới Syria đón lõng máy bay Israel[ẢNH] Bỏ S-300, Iran mang vũ khí phòng không cực mạnh tới Syria đón lõng máy bay Israel[ẢNH] Bỏ S-300, Iran mang vũ khí phòng không cực mạnh tới Syria đón lõng máy bay Israel[ẢNH] Bỏ S-300, Iran mang vũ khí phòng không cực mạnh tới Syria đón lõng máy bay Israel[ẢNH] Bỏ S-300, Iran mang vũ khí phòng không cực mạnh tới Syria đón lõng máy bay Israel[ẢNH] Bỏ S-300, Iran mang vũ khí phòng không cực mạnh tới Syria đón lõng máy bay Israel[ẢNH] Bỏ S-300, Iran mang vũ khí phòng không cực mạnh tới Syria đón lõng máy bay Israel[ẢNH] Bỏ S-300, Iran mang vũ khí phòng không cực mạnh tới Syria đón lõng máy bay Israel[ẢNH] Bỏ S-300, Iran mang vũ khí phòng không cực mạnh tới Syria đón lõng máy bay Israel[ẢNH] Bỏ S-300, Iran mang vũ khí phòng không cực mạnh tới Syria đón lõng máy bay Israel[ẢNH] Bỏ S-300, Iran mang vũ khí phòng không cực mạnh tới Syria đón lõng máy bay Israel[ẢNH] Bỏ S-300, Iran mang vũ khí phòng không cực mạnh tới Syria đón lõng máy bay Israel[ẢNH] Bỏ S-300, Iran mang vũ khí phòng không cực mạnh tới Syria đón lõng máy bay Israel[ẢNH] Bỏ S-300, Iran mang vũ khí phòng không cực mạnh tới Syria đón lõng máy bay Israel[ẢNH] Bỏ S-300, Iran mang vũ khí phòng không cực mạnh tới Syria đón lõng máy bay Israel

[ẢNH] Bỏ S-300, Iran mang vũ khí phòng không cực mạnh tới Syria đón lõng máy bay Israel

ANTD.VN - Iran có thể đã bí mật đưa tới Syria vài tổ hợp tên lửa phòng không nội địa để bảo vệ các căn cứ của mình đặt tại lãnh thổ Syria trước những cuộc tấn công của Không quân Israel.