[ẢNH] Đặc nhiệm Mỹ dùng trực thăng bắt khủng bố IS tại Syria[ẢNH] Đặc nhiệm Mỹ dùng trực thăng bắt khủng bố IS tại Syria[ẢNH] Đặc nhiệm Mỹ dùng trực thăng bắt khủng bố IS tại Syria[ẢNH] Đặc nhiệm Mỹ dùng trực thăng bắt khủng bố IS tại Syria[ẢNH] Đặc nhiệm Mỹ dùng trực thăng bắt khủng bố IS tại Syria[ẢNH] Đặc nhiệm Mỹ dùng trực thăng bắt khủng bố IS tại Syria[ẢNH] Đặc nhiệm Mỹ dùng trực thăng bắt khủng bố IS tại Syria[ẢNH] Đặc nhiệm Mỹ dùng trực thăng bắt khủng bố IS tại Syria[ẢNH] Đặc nhiệm Mỹ dùng trực thăng bắt khủng bố IS tại Syria[ẢNH] Đặc nhiệm Mỹ dùng trực thăng bắt khủng bố IS tại Syria[ẢNH] Đặc nhiệm Mỹ dùng trực thăng bắt khủng bố IS tại Syria[ẢNH] Đặc nhiệm Mỹ dùng trực thăng bắt khủng bố IS tại Syria[ẢNH] Đặc nhiệm Mỹ dùng trực thăng bắt khủng bố IS tại Syria[ẢNH] Đặc nhiệm Mỹ dùng trực thăng bắt khủng bố IS tại Syria[ẢNH] Đặc nhiệm Mỹ dùng trực thăng bắt khủng bố IS tại Syria[ẢNH] Đặc nhiệm Mỹ dùng trực thăng bắt khủng bố IS tại Syria[ẢNH] Đặc nhiệm Mỹ dùng trực thăng bắt khủng bố IS tại Syria[ẢNH] Đặc nhiệm Mỹ dùng trực thăng bắt khủng bố IS tại Syria

[ẢNH] Đặc nhiệm Mỹ dùng trực thăng bắt khủng bố IS tại Syria

ANTD.VN - Cuộc chiến chống khủng bố IS tại chiến trường Syria đang đi vào giai đoạn cuối cùng. Dưới sức ép mãnh liệt từ hỏa lực của liên quân do Mỹ dẫn đầu, một số phiến binh IS đã đầu hàng và bị Mỹ bắt giữ.