[ẢNH] Bí ẩn sau vụ phi công Israel lão luyện nhưng vẫn [ẢNH] Bí ẩn sau vụ phi công Israel lão luyện nhưng vẫn [ẢNH] Bí ẩn sau vụ phi công Israel lão luyện nhưng vẫn [ẢNH] Bí ẩn sau vụ phi công Israel lão luyện nhưng vẫn [ẢNH] Bí ẩn sau vụ phi công Israel lão luyện nhưng vẫn [ẢNH] Bí ẩn sau vụ phi công Israel lão luyện nhưng vẫn [ẢNH] Bí ẩn sau vụ phi công Israel lão luyện nhưng vẫn [ẢNH] Bí ẩn sau vụ phi công Israel lão luyện nhưng vẫn [ẢNH] Bí ẩn sau vụ phi công Israel lão luyện nhưng vẫn [ẢNH] Bí ẩn sau vụ phi công Israel lão luyện nhưng vẫn [ẢNH] Bí ẩn sau vụ phi công Israel lão luyện nhưng vẫn [ẢNH] Bí ẩn sau vụ phi công Israel lão luyện nhưng vẫn [ẢNH] Bí ẩn sau vụ phi công Israel lão luyện nhưng vẫn [ẢNH] Bí ẩn sau vụ phi công Israel lão luyện nhưng vẫn [ẢNH] Bí ẩn sau vụ phi công Israel lão luyện nhưng vẫn [ẢNH] Bí ẩn sau vụ phi công Israel lão luyện nhưng vẫn [ẢNH] Bí ẩn sau vụ phi công Israel lão luyện nhưng vẫn [ẢNH] Bí ẩn sau vụ phi công Israel lão luyện nhưng vẫn [ẢNH] Bí ẩn sau vụ phi công Israel lão luyện nhưng vẫn [ẢNH] Bí ẩn sau vụ phi công Israel lão luyện nhưng vẫn [ẢNH] Bí ẩn sau vụ phi công Israel lão luyện nhưng vẫn [ẢNH] Bí ẩn sau vụ phi công Israel lão luyện nhưng vẫn [ẢNH] Bí ẩn sau vụ phi công Israel lão luyện nhưng vẫn [ẢNH] Bí ẩn sau vụ phi công Israel lão luyện nhưng vẫn [ẢNH] Bí ẩn sau vụ phi công Israel lão luyện nhưng vẫn [ẢNH] Bí ẩn sau vụ phi công Israel lão luyện nhưng vẫn

[ẢNH] Bí ẩn sau vụ phi công Israel lão luyện nhưng vẫn "gãy cánh" tại Syria?

ANTD.VN - Israel được đánh giá là quốc gia có những phi công giỏi nhất thế giới, kỹ năng chiến đấu cao, vũ khí hiện đại, không quân Israel được coi là "Đại bàng núi Sion" tại vùng Trung Đông. Tuy vậy việc một chiếc F-16D của Israel bị Syria bắn hạ đang dấy lên nghi ngờ có thể Nga đã có sự can thiệp trong sự việc này.