[ẢNH] Bâng khuâng nhìn lại những tiền đạo khét tiếng của Atletico Madrid trong thế kỷ 21[ẢNH] Bâng khuâng nhìn lại những tiền đạo khét tiếng của Atletico Madrid trong thế kỷ 21[ẢNH] Bâng khuâng nhìn lại những tiền đạo khét tiếng của Atletico Madrid trong thế kỷ 21[ẢNH] Bâng khuâng nhìn lại những tiền đạo khét tiếng của Atletico Madrid trong thế kỷ 21[ẢNH] Bâng khuâng nhìn lại những tiền đạo khét tiếng của Atletico Madrid trong thế kỷ 21[ẢNH] Bâng khuâng nhìn lại những tiền đạo khét tiếng của Atletico Madrid trong thế kỷ 21[ẢNH] Bâng khuâng nhìn lại những tiền đạo khét tiếng của Atletico Madrid trong thế kỷ 21[ẢNH] Bâng khuâng nhìn lại những tiền đạo khét tiếng của Atletico Madrid trong thế kỷ 21[ẢNH] Bâng khuâng nhìn lại những tiền đạo khét tiếng của Atletico Madrid trong thế kỷ 21[ẢNH] Bâng khuâng nhìn lại những tiền đạo khét tiếng của Atletico Madrid trong thế kỷ 21[ẢNH] Bâng khuâng nhìn lại những tiền đạo khét tiếng của Atletico Madrid trong thế kỷ 21[ẢNH] Bâng khuâng nhìn lại những tiền đạo khét tiếng của Atletico Madrid trong thế kỷ 21[ẢNH] Bâng khuâng nhìn lại những tiền đạo khét tiếng của Atletico Madrid trong thế kỷ 21[ẢNH] Bâng khuâng nhìn lại những tiền đạo khét tiếng của Atletico Madrid trong thế kỷ 21

[ẢNH] Bâng khuâng nhìn lại những tiền đạo khét tiếng của Atletico Madrid trong thế kỷ 21

ANTD.VN - Atletico Madrid không hổ danh là cái nôi sản sinh, nuôi dưỡng và là chốn dung thân của những chân sút cự phách bậc nhất châu Âu trong 2 thập kỷ qua.