Ấn tượng trưng bày “Đứng lên và cất tiếng” tại Di tích nhà tù Hỏa Lò

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò đã tổ chức khai mạc trưng bày “Đứng lên và cất tiếng ”.