Ấn Độ điều pháo hạng nặng Mỹ áp sát biên giới Trung QuốcẤn Độ điều pháo hạng nặng Mỹ áp sát biên giới Trung QuốcẤn Độ điều pháo hạng nặng Mỹ áp sát biên giới Trung QuốcẤn Độ điều pháo hạng nặng Mỹ áp sát biên giới Trung QuốcẤn Độ điều pháo hạng nặng Mỹ áp sát biên giới Trung QuốcẤn Độ điều pháo hạng nặng Mỹ áp sát biên giới Trung QuốcẤn Độ điều pháo hạng nặng Mỹ áp sát biên giới Trung QuốcẤn Độ điều pháo hạng nặng Mỹ áp sát biên giới Trung QuốcẤn Độ điều pháo hạng nặng Mỹ áp sát biên giới Trung QuốcẤn Độ điều pháo hạng nặng Mỹ áp sát biên giới Trung QuốcẤn Độ điều pháo hạng nặng Mỹ áp sát biên giới Trung QuốcẤn Độ điều pháo hạng nặng Mỹ áp sát biên giới Trung QuốcẤn Độ điều pháo hạng nặng Mỹ áp sát biên giới Trung QuốcẤn Độ điều pháo hạng nặng Mỹ áp sát biên giới Trung QuốcẤn Độ điều pháo hạng nặng Mỹ áp sát biên giới Trung QuốcẤn Độ điều pháo hạng nặng Mỹ áp sát biên giới Trung QuốcẤn Độ điều pháo hạng nặng Mỹ áp sát biên giới Trung QuốcẤn Độ điều pháo hạng nặng Mỹ áp sát biên giới Trung QuốcẤn Độ điều pháo hạng nặng Mỹ áp sát biên giới Trung Quốc

Ấn Độ điều pháo hạng nặng Mỹ áp sát biên giới Trung Quốc

ANTD.VN -  Ấn Độ quyết định triển khai thêm lựu pháo hiện đại M777 mua từ Mỹ tới dọc biên giới với Trung Quốc khi căng thẳng tiếp tục leo thang.