AK-107, dòng súng AK chính xác nhất do Nga phát triểnAK-107, dòng súng AK chính xác nhất do Nga phát triểnAK-107, dòng súng AK chính xác nhất do Nga phát triểnAK-107, dòng súng AK chính xác nhất do Nga phát triểnAK-107, dòng súng AK chính xác nhất do Nga phát triểnAK-107, dòng súng AK chính xác nhất do Nga phát triểnAK-107, dòng súng AK chính xác nhất do Nga phát triểnAK-107, dòng súng AK chính xác nhất do Nga phát triểnAK-107, dòng súng AK chính xác nhất do Nga phát triểnAK-107, dòng súng AK chính xác nhất do Nga phát triểnAK-107, dòng súng AK chính xác nhất do Nga phát triểnAK-107, dòng súng AK chính xác nhất do Nga phát triểnAK-107, dòng súng AK chính xác nhất do Nga phát triểnAK-107, dòng súng AK chính xác nhất do Nga phát triểnAK-107, dòng súng AK chính xác nhất do Nga phát triểnAK-107, dòng súng AK chính xác nhất do Nga phát triểnAK-107, dòng súng AK chính xác nhất do Nga phát triểnAK-107, dòng súng AK chính xác nhất do Nga phát triểnAK-107, dòng súng AK chính xác nhất do Nga phát triển

AK-107, dòng súng AK chính xác nhất do Nga phát triển

ANTD.VN - Súng AK vốn nổi tiếng hoạt động bền bỉ, uy lực mạnh, tuy nhiên chúng lại bị đánh giá là kém chính xác so với đối thủ. Mãi tới khi AK-107 ra đời, yếu điểm này mới được khắc phục.