144 doanh nghiệp Hà Nội nợ hơn 100 tỷ đồng tiền thuế

ANTD.VN - Cục Thuế TP Hà Nội vừa công bố danh sách 144 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất, với tổng số tiền nợ 100,4 tỷ đồng. Trong đó, 136 doanh nghiệp nợ thuế, phí hơn 83 tỷ đồng và 8 đơn vị nợ tiền thuê đất gần 17 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp nợ thuế lớn chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, xây lắp như: Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại sản xuất Thành Nghĩa, Công ty cổ phần Casdade Việt Nam, Công ty TNHH Phát triển Hoàng Tùng, Công ty cổ phần Xây lắp địa ốc Sông Hồng, Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Tân Viên…

Một số doanh nghiệp còn nợ tiền sử dụng đất là Công ty cổ phần C116 - Cienco 1, Hợp tác xã Thương mại Việt Phương, Công ty cổ phần Xây dựng Công trình giao thông 810, Công ty TNHH Đầu tư khai thác Khoáng sản Sotraco…

Trước đó, Cục Thuế Hà Nội đã công khai 11 đợt với 1.636 đơn vị nợ thuế, số nợ lên tới 3.215 tỷ đồng. Có 732 doanh nghiệp sau công khai đã chủ động nộp 432 tỷ đồng.