116 tỷ đồng xây dựng khu trưng bày gốm sứ Bát Tràng

ANTĐ - UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 5038/UBND-KH&ĐT đồng ý chủ trương đầu tư dự án “Khu trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm làng nghề truyền thống gốm sứ Bát Tràng và các dịch vụ kèm theo” tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội do Công ty cổ phần gốm sứ Vạn Xuân đề xuất. 

Trong đó, tổng diện tích xây dựng hơn 5,1ha, bao gồm “Trung tâm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm gốm sứ Giang Cao, kết hợp với nhà hàng, nhà khách và bãi đỗ xe tĩnh”, diện tích khoảng 3,41ha và “Trung tâm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm gốm sứ Bát Tràng, kết hợp với nhà hàng, nhà khách và bãi đỗ xe tĩnh”, rộng khoảng 1,752ha. Tổng mức đầu tư dự kiến gần 116 tỷ đồng, được thực hiện trong 4 năm, từ 2015 đến 2018.