Xung đột Nga - Ukraine: Trận chiến giành Bakhmut đang dần đi tới hồi kết? ảnh 1Xung đột Nga - Ukraine: Trận chiến giành Bakhmut đang dần đi tới hồi kết? ảnh 2Xung đột Nga - Ukraine: Trận chiến giành Bakhmut đang dần đi tới hồi kết? ảnh 3Xung đột Nga - Ukraine: Trận chiến giành Bakhmut đang dần đi tới hồi kết? ảnh 4Xung đột Nga - Ukraine: Trận chiến giành Bakhmut đang dần đi tới hồi kết? ảnh 5Xung đột Nga - Ukraine: Trận chiến giành Bakhmut đang dần đi tới hồi kết? ảnh 6Xung đột Nga - Ukraine: Trận chiến giành Bakhmut đang dần đi tới hồi kết? ảnh 7Xung đột Nga - Ukraine: Trận chiến giành Bakhmut đang dần đi tới hồi kết? ảnh 8Xung đột Nga - Ukraine: Trận chiến giành Bakhmut đang dần đi tới hồi kết? ảnh 9Xung đột Nga - Ukraine: Trận chiến giành Bakhmut đang dần đi tới hồi kết? ảnh 10Xung đột Nga - Ukraine: Trận chiến giành Bakhmut đang dần đi tới hồi kết? ảnh 11Xung đột Nga - Ukraine: Trận chiến giành Bakhmut đang dần đi tới hồi kết? ảnh 12Xung đột Nga - Ukraine: Trận chiến giành Bakhmut đang dần đi tới hồi kết? ảnh 13Xung đột Nga - Ukraine: Trận chiến giành Bakhmut đang dần đi tới hồi kết? ảnh 14

Xung đột Nga - Ukraine: Trận chiến giành Bakhmut đang dần đi tới hồi kết?

ANTD.VN -  Thành phố Bakhmut (Artyomovsk) có tầm quan trọng chiến lược đối với cả lực lượng vũ trang Ukraine và Quân đội Liên bang Nga - đây là trung tâm giao thông quan trọng nhất ở Donbass...