Xung đột Nga - Ukraine: Trận chiến giành Bakhmut đang dần đi tới hồi kết?Xung đột Nga - Ukraine: Trận chiến giành Bakhmut đang dần đi tới hồi kết?Xung đột Nga - Ukraine: Trận chiến giành Bakhmut đang dần đi tới hồi kết?Xung đột Nga - Ukraine: Trận chiến giành Bakhmut đang dần đi tới hồi kết?Xung đột Nga - Ukraine: Trận chiến giành Bakhmut đang dần đi tới hồi kết?Xung đột Nga - Ukraine: Trận chiến giành Bakhmut đang dần đi tới hồi kết?Xung đột Nga - Ukraine: Trận chiến giành Bakhmut đang dần đi tới hồi kết?Xung đột Nga - Ukraine: Trận chiến giành Bakhmut đang dần đi tới hồi kết?Xung đột Nga - Ukraine: Trận chiến giành Bakhmut đang dần đi tới hồi kết?Xung đột Nga - Ukraine: Trận chiến giành Bakhmut đang dần đi tới hồi kết?Xung đột Nga - Ukraine: Trận chiến giành Bakhmut đang dần đi tới hồi kết?Xung đột Nga - Ukraine: Trận chiến giành Bakhmut đang dần đi tới hồi kết?Xung đột Nga - Ukraine: Trận chiến giành Bakhmut đang dần đi tới hồi kết?Xung đột Nga - Ukraine: Trận chiến giành Bakhmut đang dần đi tới hồi kết?

Xung đột Nga - Ukraine: Trận chiến giành Bakhmut đang dần đi tới hồi kết?

ANTD.VN -  Thành phố Bakhmut (Artyomovsk) có tầm quan trọng chiến lược đối với cả lực lượng vũ trang Ukraine và Quân đội Liên bang Nga - đây là trung tâm giao thông quan trọng nhất ở Donbass...