Xung đột Nga-Ukraine: Sau Mariupol là Donbass ảnh 1Xung đột Nga-Ukraine: Sau Mariupol là Donbass ảnh 2Xung đột Nga-Ukraine: Sau Mariupol là Donbass ảnh 3Xung đột Nga-Ukraine: Sau Mariupol là Donbass ảnh 4Xung đột Nga-Ukraine: Sau Mariupol là Donbass ảnh 5Xung đột Nga-Ukraine: Sau Mariupol là Donbass ảnh 6Xung đột Nga-Ukraine: Sau Mariupol là Donbass ảnh 7Xung đột Nga-Ukraine: Sau Mariupol là Donbass ảnh 8Xung đột Nga-Ukraine: Sau Mariupol là Donbass ảnh 9Xung đột Nga-Ukraine: Sau Mariupol là Donbass ảnh 10Xung đột Nga-Ukraine: Sau Mariupol là Donbass ảnh 11Xung đột Nga-Ukraine: Sau Mariupol là Donbass ảnh 12Xung đột Nga-Ukraine: Sau Mariupol là Donbass ảnh 13Xung đột Nga-Ukraine: Sau Mariupol là Donbass ảnh 14Xung đột Nga-Ukraine: Sau Mariupol là Donbass ảnh 15Xung đột Nga-Ukraine: Sau Mariupol là Donbass ảnh 16Xung đột Nga-Ukraine: Sau Mariupol là Donbass ảnh 17

Xung đột Nga-Ukraine: Sau Mariupol là Donbass

ANTD.VN - Xung đột Nga-Ukraine bước sang giai đoạn mới với việc tiếng súng bắt đầu rộ lên ở vùng Donbass-đông nam Ukraine, sau khi Nga đã giải phóng Mariupol.