Xung đột Nga-Ukraine: Trận đánh lớn ở Donbass thay đổi cục diện? ảnh 1Xung đột Nga-Ukraine: Trận đánh lớn ở Donbass thay đổi cục diện? ảnh 2Xung đột Nga-Ukraine: Trận đánh lớn ở Donbass thay đổi cục diện? ảnh 3Xung đột Nga-Ukraine: Trận đánh lớn ở Donbass thay đổi cục diện? ảnh 4Xung đột Nga-Ukraine: Trận đánh lớn ở Donbass thay đổi cục diện? ảnh 5Xung đột Nga-Ukraine: Trận đánh lớn ở Donbass thay đổi cục diện? ảnh 6Xung đột Nga-Ukraine: Trận đánh lớn ở Donbass thay đổi cục diện? ảnh 7Xung đột Nga-Ukraine: Trận đánh lớn ở Donbass thay đổi cục diện? ảnh 8Xung đột Nga-Ukraine: Trận đánh lớn ở Donbass thay đổi cục diện? ảnh 9Xung đột Nga-Ukraine: Trận đánh lớn ở Donbass thay đổi cục diện? ảnh 10Xung đột Nga-Ukraine: Trận đánh lớn ở Donbass thay đổi cục diện? ảnh 11Xung đột Nga-Ukraine: Trận đánh lớn ở Donbass thay đổi cục diện? ảnh 12Xung đột Nga-Ukraine: Trận đánh lớn ở Donbass thay đổi cục diện? ảnh 13Xung đột Nga-Ukraine: Trận đánh lớn ở Donbass thay đổi cục diện? ảnh 14Xung đột Nga-Ukraine: Trận đánh lớn ở Donbass thay đổi cục diện? ảnh 15Xung đột Nga-Ukraine: Trận đánh lớn ở Donbass thay đổi cục diện? ảnh 16Xung đột Nga-Ukraine: Trận đánh lớn ở Donbass thay đổi cục diện? ảnh 17Xung đột Nga-Ukraine: Trận đánh lớn ở Donbass thay đổi cục diện? ảnh 18Xung đột Nga-Ukraine: Trận đánh lớn ở Donbass thay đổi cục diện? ảnh 19Xung đột Nga-Ukraine: Trận đánh lớn ở Donbass thay đổi cục diện? ảnh 20

Xung đột Nga-Ukraine: Trận đánh lớn ở Donbass thay đổi cục diện?

ANTD.VN - Xung đột Nga-Ukraine đã bước sang ngày thứ 54 và lực lượng của Nga cùng với DPR và LPR đã sẵn sàng cho trận đánh lớn giải phóng hoàn toàn vùng Donbass.