Xung đột Nga-Ukraine: Kiev bồn chồn trước tháng 11 quyết địnhXung đột Nga-Ukraine: Kiev bồn chồn trước tháng 11 quyết địnhXung đột Nga-Ukraine: Kiev bồn chồn trước tháng 11 quyết địnhXung đột Nga-Ukraine: Kiev bồn chồn trước tháng 11 quyết địnhXung đột Nga-Ukraine: Kiev bồn chồn trước tháng 11 quyết địnhXung đột Nga-Ukraine: Kiev bồn chồn trước tháng 11 quyết địnhXung đột Nga-Ukraine: Kiev bồn chồn trước tháng 11 quyết địnhXung đột Nga-Ukraine: Kiev bồn chồn trước tháng 11 quyết địnhXung đột Nga-Ukraine: Kiev bồn chồn trước tháng 11 quyết địnhXung đột Nga-Ukraine: Kiev bồn chồn trước tháng 11 quyết địnhXung đột Nga-Ukraine: Kiev bồn chồn trước tháng 11 quyết địnhXung đột Nga-Ukraine: Kiev bồn chồn trước tháng 11 quyết địnhXung đột Nga-Ukraine: Kiev bồn chồn trước tháng 11 quyết địnhXung đột Nga-Ukraine: Kiev bồn chồn trước tháng 11 quyết địnhXung đột Nga-Ukraine: Kiev bồn chồn trước tháng 11 quyết địnhXung đột Nga-Ukraine: Kiev bồn chồn trước tháng 11 quyết định

Xung đột Nga-Ukraine: Kiev bồn chồn trước tháng 11 quyết định

ANTD.VN - Giới phân tích cho rằng, cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ có bước ngoặt vào tháng 11 tới với chiến thắng của Moscow, nếu Mỹ cắt giảm cung cấp viện trợ quân sự cho chính quyền Kiev.