Xuất hiện sát thủ diệt tăng Trung Quốc từng thổi tung xe tăng M1 Abrams trong kho vũ khí ISXuất hiện sát thủ diệt tăng Trung Quốc từng thổi tung xe tăng M1 Abrams trong kho vũ khí ISXuất hiện sát thủ diệt tăng Trung Quốc từng thổi tung xe tăng M1 Abrams trong kho vũ khí ISXuất hiện sát thủ diệt tăng Trung Quốc từng thổi tung xe tăng M1 Abrams trong kho vũ khí ISXuất hiện sát thủ diệt tăng Trung Quốc từng thổi tung xe tăng M1 Abrams trong kho vũ khí ISXuất hiện sát thủ diệt tăng Trung Quốc từng thổi tung xe tăng M1 Abrams trong kho vũ khí ISXuất hiện sát thủ diệt tăng Trung Quốc từng thổi tung xe tăng M1 Abrams trong kho vũ khí ISXuất hiện sát thủ diệt tăng Trung Quốc từng thổi tung xe tăng M1 Abrams trong kho vũ khí ISXuất hiện sát thủ diệt tăng Trung Quốc từng thổi tung xe tăng M1 Abrams trong kho vũ khí ISXuất hiện sát thủ diệt tăng Trung Quốc từng thổi tung xe tăng M1 Abrams trong kho vũ khí ISXuất hiện sát thủ diệt tăng Trung Quốc từng thổi tung xe tăng M1 Abrams trong kho vũ khí ISXuất hiện sát thủ diệt tăng Trung Quốc từng thổi tung xe tăng M1 Abrams trong kho vũ khí ISXuất hiện sát thủ diệt tăng Trung Quốc từng thổi tung xe tăng M1 Abrams trong kho vũ khí ISXuất hiện sát thủ diệt tăng Trung Quốc từng thổi tung xe tăng M1 Abrams trong kho vũ khí ISXuất hiện sát thủ diệt tăng Trung Quốc từng thổi tung xe tăng M1 Abrams trong kho vũ khí ISXuất hiện sát thủ diệt tăng Trung Quốc từng thổi tung xe tăng M1 Abrams trong kho vũ khí ISXuất hiện sát thủ diệt tăng Trung Quốc từng thổi tung xe tăng M1 Abrams trong kho vũ khí ISXuất hiện sát thủ diệt tăng Trung Quốc từng thổi tung xe tăng M1 Abrams trong kho vũ khí ISXuất hiện sát thủ diệt tăng Trung Quốc từng thổi tung xe tăng M1 Abrams trong kho vũ khí ISXuất hiện sát thủ diệt tăng Trung Quốc từng thổi tung xe tăng M1 Abrams trong kho vũ khí ISXuất hiện sát thủ diệt tăng Trung Quốc từng thổi tung xe tăng M1 Abrams trong kho vũ khí IS

Xuất hiện sát thủ diệt tăng Trung Quốc từng thổi tung xe tăng M1 Abrams trong kho vũ khí IS

ANTD.VN - Quân đội Syria vừa thu giữ kho vũ khí cực lớn của khủng bố IS tại tỉnh Deir Ezzor, đáng chú ý trong số vũ khí này có cả tên lửa chống tăng HJ-8 của Trung Quốc. Đây là loại tên lửa từng thổi tung xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất trong quân đội Iraq.