Xuất bản cuốn sách về quan hệ chính trị Việt Nam - Hoa Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cuốn sách “Quan hệ chính trị Việt Nam - Hoa Kỳ (1995-2020)” dày hơn 300 trang, giúp bạn đọc có cái nhìn sâu sắc, toàn diện về quá trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Mỹ.
Cuốn sách “Quan hệ chính trị Việt Nam - Hoa Kỳ (1995 - 2020)”

Cuốn sách “Quan hệ chính trị Việt Nam - Hoa Kỳ (1995 - 2020)”

Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách “Quan hệ chính trị Việt Nam - Hoa Kỳ (1995 - 2020)” của Tiến sỹ Đoàn Ngọc Tuấn (Đại học Nguyễn Tất Thành) và Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Nam Tiến (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM) giúp bạn đọc có cái nhìn sâu sắc, toàn diện về quá trình bình thường hóa quan hệ hai quốc gia.

Mỹ là một đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, hai nước có mối quan hệ hợp tác ngày càng tích cực và toàn diện. Trải qua 30 năm bình thường hóa quan hệ và 10 năm nâng tầm quan hệ lên thành Đối tác toàn diện, những thành quả mà hai nước đạt được đã chỉ ra rằng: Hợp tác trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế là lựa chọn đúng đắn của Việt Nam và Mỹ. Đây là xu hướng tất yếu và hoàn toàn phù hợp với lợi ích chung của nhân dân hai nước, thể hiện nỗ lực, quyết tâm và tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo hai nước.

Cuốn sách cũng giúp bạn đọc giải đáp chính xác những biến đổi về chất trong mối quan hệ trong lịch sử bang giao của hai quốc gia, khẳng định nỗ lực vượt qua khó khăn và khác biệt. Sách gồm 3 chương: Những nhân tố tác động đến quan hệ chính trị Việt Nam - Mỹ giai đoạn 1995 - 2020; Thực trạng quan hệ chính trị Việt Nam - Mỹ giai đoạn 1995 - 2020; Một số nhận xét và những vấn đề tồn tại trong quan hệ chính trị Việt Nam - Mỹ giai đoạn 1995 - 2020.

Các tác giả đi sâu phân tích bối cảnh quốc tế và những yếu tố tác động, chi phối quan hệ chính trị Việt Nam - Mỹ; thực trạng, bước phát triển trong quan hệ của hai nước; đưa ra phân tích về các nhân tố tác động đến quan hệ chính trị hai nước, đánh giá những thành công và hạn chế, chỉ ra thuận lợi và thách thức, từ đó đưa ra nhận xét và đánh giá về tiến trình phát triển của mối quan hệ trên. Cuốn sách cũng góp phần khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, giúp độc giả hiểu rõ hơn những thành tựu về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.