Xử lý trách nhiệm lãnh đạo nếu công chức hải quan “hành” doanh nghiệp

ANTĐ - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị ở địa phương chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hải quan.
Xử lý trách nhiệm lãnh đạo nếu công chức hải quan “hành” doanh nghiệp ảnh 1
Đề nghị xử lý, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu công chức làm sai quy định


Theo Tổng cục Hải quan, phản ánh của các doanh nghiệp cho rằng, trong quá trình làm thủ tục hải quan, có một số công chức yêu cầu xuất trình, nộp các giấy tờ, chứng từ không thuộc bộ hồ sơ hải quan như lệnh giao hàng.

Ngoài ra, có tình trạng cán bộ trong ngành vẫn yêu cầu kiểm tra tờ khai hải quan bằng bản in khi thực hiện hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS.

Do đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, công chức hải quan chỉ được yêu cầu người khai hải quan nộp hoặc xuất trình các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo quy định. Không được yêu cầu doanh nghiệp nộp hoặc xuất trình chứng từ khác ngoài quy định (như lệnh giao hàng...).

Công chức ngành hải quan không được yêu cầu doanh nghiệp phải nộp tờ khai hải quan bằng bản in do cơ quan hải quan đã có thông tin tờ khai trên hệ thống VNACCS/VCIS.

Để quản lý những vấn đề trên, lãnh đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các công chức nếu yêu cầu doanh nghiệp nộp, xuất trình các chứng từ ngoài quy định.

Đặc biệt, trong văn bản gửi tới các đơn vị ở địa phương, ngành hải quan đề nghị xử lý, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu đơn vị còn để xảy ra tình trạng công chức hải quan thực hiện không đúng các quy định nêu trên.