Xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ, lợi ích nhóm trong quy hoạch để tránh dự án “treo”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị, khi làm quy hoạch đô thị và nông thôn phải kiên quyết xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ, cơ chế xin - cho, lợi ích nhóm, tránh dẫn đến dự án “treo”…
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trình bày tờ trình

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trình bày tờ trình

Sáng nay, 22-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, tính đến tháng 12-2023, cả nước có 902 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa ước đạt 42,6%. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn ra càng nhanh thì công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng càng đóng vai trò quan trọng.

Việc kết hợp hài hòa quá trình đô thị hóa, phát triển đô thị với công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa đô thị và khu vực nông thôn trong tiến trình đô thị hóa là hết sức cần thiết.

“Do đó, công tác quy hoạch đô thị và nông thôn cần có tư duy đổi mới và cần được quy định thống nhất trong cùng một luật để đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, dễ triển khai áp dụng trong thực tiễn” – Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nói.

Trên cơ sở những vấn đề vướng mắc, phát sinh trên thực tiễn đã được tổng kết, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho tổ chức, cá nhân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Dự thảo luật này có những điểm mới cơ bản như: quy định rõ hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn về loại, cấp độ quy hoạch; tách bạch và làm rõ mối quan hệ với các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành; tăng cường phân cấp, phân quyền trong lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn; bổ sung, quy định rõ về nội dung quy hoạch không gian ngầm đối với các đô thị.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra

Thay mặt cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng, việc hợp nhất các quy định về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn vào một luật là phù hợp.

Ủy ban Kinh tế nhấn mạnh sự bảo đảm quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn phù hợp, có tính chiến lược, tôn trọng quy luật thị trường và nguyên tắc phát triển bền vững. Quy hoạch đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng các đô thị phải đi trước một bước và tạo ra nguồn lực chủ yếu cho phát triển đô thị.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị làm rõ mối quan hệ giữa các loại quy hoạch trong hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn; phân định rõ vị trí, vai trò của các loại quy hoạch, các cấp độ quy hoạch...

Đặc biệt, phải “kiên quyết xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ, cơ chế “xin - cho”, “lợi ích nhóm” trong xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, dẫn đến tình trạng dự án “treo”, chậm triển khai thực hiện trên thực tế” - ông Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho ý kiến tại phiên họp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho ý kiến tại phiên họp

Thảo luận tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng, bên cạnh dự án luật Đất đai, luật Nhà ở, luật Kinh doanh bất động sản thì dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn sẽ góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý đất đai, phát triển cơ sở hạ tầng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng bày tỏ thống nhất cách tiếp cận của dự án Luật. Theo đó, một mặt kế thừa Luật Quy hoạch đô thị hiện hành cùng với đó là cụ thể hóa các nội dung, bổ sung một số quy định mới, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn bất cập và bảo đảm đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý dự án luật cần có rà soát để làm rõ, giải quyết mối quan hệ giữa đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới; tiêu chí tiêu chuẩn quy hoạch đô thị gắn với mật độ dân số và kết cấu hạ tầng để tính toán cân bằng phát triển đô thị theo chiều rộng và phát triển đô thị theo mô hình TOD…

Đồng thời, cần xem xét về việc điều chỉnh quy hoạch trong trường hợp quy hoạch không phù hợp với thực tế. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị rà soát để bảo đảm đồng bộ hệ thống pháp luật luật này với các luật liên quan.