Xem xét trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã nếu để xảy ra cháy nổ

ANTD.VN - Văn phòng UBND TP Hà Nội ra thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn tại hội nghị trực tuyến tổng kết triển khai kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra về PCCC và CNCH trên địa bàn TP. Theo đó, nếu để xảy ra cháy nổ, sẽ xem xét trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã.