Xem trai giả gái nhảy múa nhịp nhàng, yểu điệu tại lễ hội độc đáo giữa Thủ đô ảnh 1Xem trai giả gái nhảy múa nhịp nhàng, yểu điệu tại lễ hội độc đáo giữa Thủ đô ảnh 2Xem trai giả gái nhảy múa nhịp nhàng, yểu điệu tại lễ hội độc đáo giữa Thủ đô ảnh 3Xem trai giả gái nhảy múa nhịp nhàng, yểu điệu tại lễ hội độc đáo giữa Thủ đô ảnh 4Xem trai giả gái nhảy múa nhịp nhàng, yểu điệu tại lễ hội độc đáo giữa Thủ đô ảnh 5Xem trai giả gái nhảy múa nhịp nhàng, yểu điệu tại lễ hội độc đáo giữa Thủ đô ảnh 6Xem trai giả gái nhảy múa nhịp nhàng, yểu điệu tại lễ hội độc đáo giữa Thủ đô ảnh 7Xem trai giả gái nhảy múa nhịp nhàng, yểu điệu tại lễ hội độc đáo giữa Thủ đô ảnh 8Xem trai giả gái nhảy múa nhịp nhàng, yểu điệu tại lễ hội độc đáo giữa Thủ đô ảnh 9Xem trai giả gái nhảy múa nhịp nhàng, yểu điệu tại lễ hội độc đáo giữa Thủ đô ảnh 10Xem trai giả gái nhảy múa nhịp nhàng, yểu điệu tại lễ hội độc đáo giữa Thủ đô ảnh 11Xem trai giả gái nhảy múa nhịp nhàng, yểu điệu tại lễ hội độc đáo giữa Thủ đô ảnh 12Xem trai giả gái nhảy múa nhịp nhàng, yểu điệu tại lễ hội độc đáo giữa Thủ đô ảnh 13Xem trai giả gái nhảy múa nhịp nhàng, yểu điệu tại lễ hội độc đáo giữa Thủ đô ảnh 14Xem trai giả gái nhảy múa nhịp nhàng, yểu điệu tại lễ hội độc đáo giữa Thủ đô ảnh 15

Xem trai giả gái nhảy múa nhịp nhàng, yểu điệu tại lễ hội độc đáo giữa Thủ đô

ANTD.VN -  Những chàng trai môi son má phấn giả gái múa Bồng nhịp nhàng, yểu điệu là nét phẩm văn hóa độc đáo trong lễ hội làng Triều Khúc (Thanh Trì, Hà Nội) đầu Xuân Quý Mão 2023...