Xem công nhân Hà Nội hăng say bên dây chuyền hiện đại ngay từ ngày đầu Xuân Quý Mão ảnh 1Xem công nhân Hà Nội hăng say bên dây chuyền hiện đại ngay từ ngày đầu Xuân Quý Mão ảnh 2Xem công nhân Hà Nội hăng say bên dây chuyền hiện đại ngay từ ngày đầu Xuân Quý Mão ảnh 3Xem công nhân Hà Nội hăng say bên dây chuyền hiện đại ngay từ ngày đầu Xuân Quý Mão ảnh 4Xem công nhân Hà Nội hăng say bên dây chuyền hiện đại ngay từ ngày đầu Xuân Quý Mão ảnh 5Xem công nhân Hà Nội hăng say bên dây chuyền hiện đại ngay từ ngày đầu Xuân Quý Mão ảnh 6Xem công nhân Hà Nội hăng say bên dây chuyền hiện đại ngay từ ngày đầu Xuân Quý Mão ảnh 7Xem công nhân Hà Nội hăng say bên dây chuyền hiện đại ngay từ ngày đầu Xuân Quý Mão ảnh 8Xem công nhân Hà Nội hăng say bên dây chuyền hiện đại ngay từ ngày đầu Xuân Quý Mão ảnh 9Xem công nhân Hà Nội hăng say bên dây chuyền hiện đại ngay từ ngày đầu Xuân Quý Mão ảnh 10Xem công nhân Hà Nội hăng say bên dây chuyền hiện đại ngay từ ngày đầu Xuân Quý Mão ảnh 11Xem công nhân Hà Nội hăng say bên dây chuyền hiện đại ngay từ ngày đầu Xuân Quý Mão ảnh 12Xem công nhân Hà Nội hăng say bên dây chuyền hiện đại ngay từ ngày đầu Xuân Quý Mão ảnh 13Xem công nhân Hà Nội hăng say bên dây chuyền hiện đại ngay từ ngày đầu Xuân Quý Mão ảnh 14Xem công nhân Hà Nội hăng say bên dây chuyền hiện đại ngay từ ngày đầu Xuân Quý Mão ảnh 15

Xem công nhân Hà Nội hăng say bên dây chuyền hiện đại ngay từ ngày đầu Xuân Quý Mão

ANTD.VN - Sáng 30-1, công nhân các công ty ở khu công nghiệp Thạch Thất (huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã phấn khởi, hăng hái quay lại guồng sản xuất những ngày đầu Xuân Quý Mão 2023.