Xem thôn nữ trổ tài trên sới vật đầu xuân ở Lễ hội Tịch điền 2023 ảnh 1Xem thôn nữ trổ tài trên sới vật đầu xuân ở Lễ hội Tịch điền 2023 ảnh 2Xem thôn nữ trổ tài trên sới vật đầu xuân ở Lễ hội Tịch điền 2023 ảnh 3Xem thôn nữ trổ tài trên sới vật đầu xuân ở Lễ hội Tịch điền 2023 ảnh 4Xem thôn nữ trổ tài trên sới vật đầu xuân ở Lễ hội Tịch điền 2023 ảnh 5Xem thôn nữ trổ tài trên sới vật đầu xuân ở Lễ hội Tịch điền 2023 ảnh 6Xem thôn nữ trổ tài trên sới vật đầu xuân ở Lễ hội Tịch điền 2023 ảnh 7Xem thôn nữ trổ tài trên sới vật đầu xuân ở Lễ hội Tịch điền 2023 ảnh 8Xem thôn nữ trổ tài trên sới vật đầu xuân ở Lễ hội Tịch điền 2023 ảnh 9Xem thôn nữ trổ tài trên sới vật đầu xuân ở Lễ hội Tịch điền 2023 ảnh 10Xem thôn nữ trổ tài trên sới vật đầu xuân ở Lễ hội Tịch điền 2023 ảnh 11Xem thôn nữ trổ tài trên sới vật đầu xuân ở Lễ hội Tịch điền 2023 ảnh 12Xem thôn nữ trổ tài trên sới vật đầu xuân ở Lễ hội Tịch điền 2023 ảnh 13Xem thôn nữ trổ tài trên sới vật đầu xuân ở Lễ hội Tịch điền 2023 ảnh 14

Xem thôn nữ trổ tài trên sới vật đầu xuân ở Lễ hội Tịch điền 2023

ANTD.VN - Tại Lễ Hội Tịch điền Đọi Sơn 2023 vừa khai mạc sáng nay, ai cũng choáng ngợp trước màng trồ tài của những cô thôn nữ trên sới vật cổ truyền đầy không khí mùa xuân thượng võ tỉnh Hà Nam...