Khai mạc Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2023 nhiều màu sắc rực rỡ hi vọng ảnh 1Khai mạc Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2023 nhiều màu sắc rực rỡ hi vọng ảnh 2Khai mạc Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2023 nhiều màu sắc rực rỡ hi vọng ảnh 3Khai mạc Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2023 nhiều màu sắc rực rỡ hi vọng ảnh 4Khai mạc Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2023 nhiều màu sắc rực rỡ hi vọng ảnh 5Khai mạc Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2023 nhiều màu sắc rực rỡ hi vọng ảnh 6Khai mạc Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2023 nhiều màu sắc rực rỡ hi vọng ảnh 7Khai mạc Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2023 nhiều màu sắc rực rỡ hi vọng ảnh 8Khai mạc Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2023 nhiều màu sắc rực rỡ hi vọng ảnh 9Khai mạc Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2023 nhiều màu sắc rực rỡ hi vọng ảnh 10Khai mạc Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2023 nhiều màu sắc rực rỡ hi vọng ảnh 11Khai mạc Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2023 nhiều màu sắc rực rỡ hi vọng ảnh 12Khai mạc Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2023 nhiều màu sắc rực rỡ hi vọng ảnh 13Khai mạc Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2023 nhiều màu sắc rực rỡ hi vọng ảnh 14

Khai mạc Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2023 nhiều màu sắc rực rỡ hi vọng

ANTD.VN -  Sáng nay, 28-1 (tức Mùng 7 tháng Giêng), tại xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã diễn ra Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2023.