Xem sĩ tử Hà Nội mang số báo danh, mướt mồ hôi đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào lớp 10Xem sĩ tử Hà Nội mang số báo danh, mướt mồ hôi đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào lớp 10Xem sĩ tử Hà Nội mang số báo danh, mướt mồ hôi đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào lớp 10Xem sĩ tử Hà Nội mang số báo danh, mướt mồ hôi đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào lớp 10Xem sĩ tử Hà Nội mang số báo danh, mướt mồ hôi đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào lớp 10Xem sĩ tử Hà Nội mang số báo danh, mướt mồ hôi đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào lớp 10Xem sĩ tử Hà Nội mang số báo danh, mướt mồ hôi đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào lớp 10Xem sĩ tử Hà Nội mang số báo danh, mướt mồ hôi đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào lớp 10Xem sĩ tử Hà Nội mang số báo danh, mướt mồ hôi đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào lớp 10Xem sĩ tử Hà Nội mang số báo danh, mướt mồ hôi đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào lớp 10Xem sĩ tử Hà Nội mang số báo danh, mướt mồ hôi đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào lớp 10Xem sĩ tử Hà Nội mang số báo danh, mướt mồ hôi đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào lớp 10Xem sĩ tử Hà Nội mang số báo danh, mướt mồ hôi đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào lớp 10Xem sĩ tử Hà Nội mang số báo danh, mướt mồ hôi đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào lớp 10Xem sĩ tử Hà Nội mang số báo danh, mướt mồ hôi đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào lớp 10

Xem sĩ tử Hà Nội mang số báo danh, mướt mồ hôi đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào lớp 10

ANTD.VN -  Trước khi bước vào kỳ thi lớp 10 quan trọng, hàng trăm sĩ tử đã tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám, mang cả số báo danh thắp hương để cầu may mắn.