Xem phố đi bộ và ẩm thực Đảo Ngọc Ngũ Xã đẹp như tranh bên hồ Trúc Bạch Xem phố đi bộ và ẩm thực Đảo Ngọc Ngũ Xã đẹp như tranh bên hồ Trúc Bạch Xem phố đi bộ và ẩm thực Đảo Ngọc Ngũ Xã đẹp như tranh bên hồ Trúc Bạch Xem phố đi bộ và ẩm thực Đảo Ngọc Ngũ Xã đẹp như tranh bên hồ Trúc Bạch Xem phố đi bộ và ẩm thực Đảo Ngọc Ngũ Xã đẹp như tranh bên hồ Trúc Bạch Xem phố đi bộ và ẩm thực Đảo Ngọc Ngũ Xã đẹp như tranh bên hồ Trúc Bạch Xem phố đi bộ và ẩm thực Đảo Ngọc Ngũ Xã đẹp như tranh bên hồ Trúc Bạch Xem phố đi bộ và ẩm thực Đảo Ngọc Ngũ Xã đẹp như tranh bên hồ Trúc Bạch Xem phố đi bộ và ẩm thực Đảo Ngọc Ngũ Xã đẹp như tranh bên hồ Trúc Bạch Xem phố đi bộ và ẩm thực Đảo Ngọc Ngũ Xã đẹp như tranh bên hồ Trúc Bạch Xem phố đi bộ và ẩm thực Đảo Ngọc Ngũ Xã đẹp như tranh bên hồ Trúc Bạch Xem phố đi bộ và ẩm thực Đảo Ngọc Ngũ Xã đẹp như tranh bên hồ Trúc Bạch Xem phố đi bộ và ẩm thực Đảo Ngọc Ngũ Xã đẹp như tranh bên hồ Trúc Bạch Xem phố đi bộ và ẩm thực Đảo Ngọc Ngũ Xã đẹp như tranh bên hồ Trúc Bạch Xem phố đi bộ và ẩm thực Đảo Ngọc Ngũ Xã đẹp như tranh bên hồ Trúc Bạch Xem phố đi bộ và ẩm thực Đảo Ngọc Ngũ Xã đẹp như tranh bên hồ Trúc Bạch Xem phố đi bộ và ẩm thực Đảo Ngọc Ngũ Xã đẹp như tranh bên hồ Trúc Bạch Xem phố đi bộ và ẩm thực Đảo Ngọc Ngũ Xã đẹp như tranh bên hồ Trúc Bạch Xem phố đi bộ và ẩm thực Đảo Ngọc Ngũ Xã đẹp như tranh bên hồ Trúc Bạch Xem phố đi bộ và ẩm thực Đảo Ngọc Ngũ Xã đẹp như tranh bên hồ Trúc Bạch Xem phố đi bộ và ẩm thực Đảo Ngọc Ngũ Xã đẹp như tranh bên hồ Trúc Bạch

Xem phố đi bộ và ẩm thực Đảo Ngọc Ngũ Xã đẹp như tranh bên hồ Trúc Bạch

ANTD.VN - Tối 23-12,  khu phố ẩm thực – đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xã bên hồ Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) đã khai trương ấn tượng với những khung cảnh đẹp như tranh. Người dân và du khách quốc tế thích thú trải nghiệm điểm đến độc đáo này.