Xem kiểm nghiệm từ chiếc ốc vít để sửa tổng thể cầu Chương Dương 36 năm tuổi ảnh 1Xem kiểm nghiệm từ chiếc ốc vít để sửa tổng thể cầu Chương Dương 36 năm tuổi ảnh 2Xem kiểm nghiệm từ chiếc ốc vít để sửa tổng thể cầu Chương Dương 36 năm tuổi ảnh 3Xem kiểm nghiệm từ chiếc ốc vít để sửa tổng thể cầu Chương Dương 36 năm tuổi ảnh 4Xem kiểm nghiệm từ chiếc ốc vít để sửa tổng thể cầu Chương Dương 36 năm tuổi ảnh 5Xem kiểm nghiệm từ chiếc ốc vít để sửa tổng thể cầu Chương Dương 36 năm tuổi ảnh 6Xem kiểm nghiệm từ chiếc ốc vít để sửa tổng thể cầu Chương Dương 36 năm tuổi ảnh 7Xem kiểm nghiệm từ chiếc ốc vít để sửa tổng thể cầu Chương Dương 36 năm tuổi ảnh 8Xem kiểm nghiệm từ chiếc ốc vít để sửa tổng thể cầu Chương Dương 36 năm tuổi ảnh 9Xem kiểm nghiệm từ chiếc ốc vít để sửa tổng thể cầu Chương Dương 36 năm tuổi ảnh 10Xem kiểm nghiệm từ chiếc ốc vít để sửa tổng thể cầu Chương Dương 36 năm tuổi ảnh 11Xem kiểm nghiệm từ chiếc ốc vít để sửa tổng thể cầu Chương Dương 36 năm tuổi ảnh 12Xem kiểm nghiệm từ chiếc ốc vít để sửa tổng thể cầu Chương Dương 36 năm tuổi ảnh 13

Xem kiểm nghiệm từ chiếc ốc vít để sửa tổng thể cầu Chương Dương 36 năm tuổi

ANTD.VN - Cầu Chương Dương đang được các đơn vị chuyên môn kiểm định, kiểm nghiệm tổng thể từ chiếc bulon, ốc vít đến bản dầm thép… từ đó đưa ra đánh giá đúng nhất về mức độ xuống cấp, hư hỏng của cây cầu 36 năm tuổi này.