Xem Công an Hà Nội diễn tập trấn áp đối tượng cướp tiệm vàng, giải cứu con tin an toànXem Công an Hà Nội diễn tập trấn áp đối tượng cướp tiệm vàng, giải cứu con tin an toànXem Công an Hà Nội diễn tập trấn áp đối tượng cướp tiệm vàng, giải cứu con tin an toànXem Công an Hà Nội diễn tập trấn áp đối tượng cướp tiệm vàng, giải cứu con tin an toànXem Công an Hà Nội diễn tập trấn áp đối tượng cướp tiệm vàng, giải cứu con tin an toànXem Công an Hà Nội diễn tập trấn áp đối tượng cướp tiệm vàng, giải cứu con tin an toànXem Công an Hà Nội diễn tập trấn áp đối tượng cướp tiệm vàng, giải cứu con tin an toànXem Công an Hà Nội diễn tập trấn áp đối tượng cướp tiệm vàng, giải cứu con tin an toànXem Công an Hà Nội diễn tập trấn áp đối tượng cướp tiệm vàng, giải cứu con tin an toànXem Công an Hà Nội diễn tập trấn áp đối tượng cướp tiệm vàng, giải cứu con tin an toànXem Công an Hà Nội diễn tập trấn áp đối tượng cướp tiệm vàng, giải cứu con tin an toànXem Công an Hà Nội diễn tập trấn áp đối tượng cướp tiệm vàng, giải cứu con tin an toànXem Công an Hà Nội diễn tập trấn áp đối tượng cướp tiệm vàng, giải cứu con tin an toànXem Công an Hà Nội diễn tập trấn áp đối tượng cướp tiệm vàng, giải cứu con tin an toànXem Công an Hà Nội diễn tập trấn áp đối tượng cướp tiệm vàng, giải cứu con tin an toànXem Công an Hà Nội diễn tập trấn áp đối tượng cướp tiệm vàng, giải cứu con tin an toànXem Công an Hà Nội diễn tập trấn áp đối tượng cướp tiệm vàng, giải cứu con tin an toàn

Xem Công an Hà Nội diễn tập trấn áp đối tượng cướp tiệm vàng, giải cứu con tin an toàn

ANTD.VN - Trong tình huống giả định, chỉ sau 30 phút, 60 cán bộ, chiến sỹ CAQ Hà Đông (Hà Nội) đã hiệp đồng chặt chẽ, bắt giữ các đối tượng cướp tiệm vàng, giải cứu an toàn các con tin...