Xem biệt thự cổ ở Hà Nội được sửa chữa, bảo tồn bằng công nghệ Pháp ảnh 1Xem biệt thự cổ ở Hà Nội được sửa chữa, bảo tồn bằng công nghệ Pháp ảnh 2Xem biệt thự cổ ở Hà Nội được sửa chữa, bảo tồn bằng công nghệ Pháp ảnh 3Xem biệt thự cổ ở Hà Nội được sửa chữa, bảo tồn bằng công nghệ Pháp ảnh 4Xem biệt thự cổ ở Hà Nội được sửa chữa, bảo tồn bằng công nghệ Pháp ảnh 5Xem biệt thự cổ ở Hà Nội được sửa chữa, bảo tồn bằng công nghệ Pháp ảnh 6Xem biệt thự cổ ở Hà Nội được sửa chữa, bảo tồn bằng công nghệ Pháp ảnh 7Xem biệt thự cổ ở Hà Nội được sửa chữa, bảo tồn bằng công nghệ Pháp ảnh 8Xem biệt thự cổ ở Hà Nội được sửa chữa, bảo tồn bằng công nghệ Pháp ảnh 9Xem biệt thự cổ ở Hà Nội được sửa chữa, bảo tồn bằng công nghệ Pháp ảnh 10Xem biệt thự cổ ở Hà Nội được sửa chữa, bảo tồn bằng công nghệ Pháp ảnh 11Xem biệt thự cổ ở Hà Nội được sửa chữa, bảo tồn bằng công nghệ Pháp ảnh 12Xem biệt thự cổ ở Hà Nội được sửa chữa, bảo tồn bằng công nghệ Pháp ảnh 13Xem biệt thự cổ ở Hà Nội được sửa chữa, bảo tồn bằng công nghệ Pháp ảnh 14Xem biệt thự cổ ở Hà Nội được sửa chữa, bảo tồn bằng công nghệ Pháp ảnh 15Xem biệt thự cổ ở Hà Nội được sửa chữa, bảo tồn bằng công nghệ Pháp ảnh 16

Xem biệt thự cổ ở Hà Nội được sửa chữa, bảo tồn bằng công nghệ Pháp

ANTD.VN - Sáng nay 27-4, Hà Nội đã tổ chức khởi công dự án bảo tồn, sửa chữa biệt thự Pháp cổ ở 49 Trần Hưng Đạo - 46 Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm). Pháp sẽ giúp đỡ thành phố bằng công nghệ được ứng dụng với các biệt thự tương tự tại nước này.