Xe tăng T-90M tối tân nhất của Nga chính thức tham chiến tại Ukraine ảnh 1Xe tăng T-90M tối tân nhất của Nga chính thức tham chiến tại Ukraine ảnh 2Xe tăng T-90M tối tân nhất của Nga chính thức tham chiến tại Ukraine ảnh 3Xe tăng T-90M tối tân nhất của Nga chính thức tham chiến tại Ukraine ảnh 4Xe tăng T-90M tối tân nhất của Nga chính thức tham chiến tại Ukraine ảnh 5Xe tăng T-90M tối tân nhất của Nga chính thức tham chiến tại Ukraine ảnh 6Xe tăng T-90M tối tân nhất của Nga chính thức tham chiến tại Ukraine ảnh 7Xe tăng T-90M tối tân nhất của Nga chính thức tham chiến tại Ukraine ảnh 8Xe tăng T-90M tối tân nhất của Nga chính thức tham chiến tại Ukraine ảnh 9Xe tăng T-90M tối tân nhất của Nga chính thức tham chiến tại Ukraine ảnh 10Xe tăng T-90M tối tân nhất của Nga chính thức tham chiến tại Ukraine ảnh 11Xe tăng T-90M tối tân nhất của Nga chính thức tham chiến tại Ukraine ảnh 12Xe tăng T-90M tối tân nhất của Nga chính thức tham chiến tại Ukraine ảnh 13Xe tăng T-90M tối tân nhất của Nga chính thức tham chiến tại Ukraine ảnh 14Xe tăng T-90M tối tân nhất của Nga chính thức tham chiến tại Ukraine ảnh 15

Xe tăng T-90M tối tân nhất của Nga chính thức tham chiến tại Ukraine

ANTD.VN - Xe tăng T-90M tối tân nhất của Nga đã được phát hiện lần đầu tiên ở khu vực Kharkiv của Ukraine kể từ khi Điện Kremlin tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt".