Tên lửa đa năng LMM Martlet lập chiến công đầu tiên tại Ukraine ảnh 1Tên lửa đa năng LMM Martlet lập chiến công đầu tiên tại Ukraine ảnh 2Tên lửa đa năng LMM Martlet lập chiến công đầu tiên tại Ukraine ảnh 3Tên lửa đa năng LMM Martlet lập chiến công đầu tiên tại Ukraine ảnh 4Tên lửa đa năng LMM Martlet lập chiến công đầu tiên tại Ukraine ảnh 5Tên lửa đa năng LMM Martlet lập chiến công đầu tiên tại Ukraine ảnh 6Tên lửa đa năng LMM Martlet lập chiến công đầu tiên tại Ukraine ảnh 7Tên lửa đa năng LMM Martlet lập chiến công đầu tiên tại Ukraine ảnh 8Tên lửa đa năng LMM Martlet lập chiến công đầu tiên tại Ukraine ảnh 9Tên lửa đa năng LMM Martlet lập chiến công đầu tiên tại Ukraine ảnh 10Tên lửa đa năng LMM Martlet lập chiến công đầu tiên tại Ukraine ảnh 11Tên lửa đa năng LMM Martlet lập chiến công đầu tiên tại Ukraine ảnh 12Tên lửa đa năng LMM Martlet lập chiến công đầu tiên tại Ukraine ảnh 13Tên lửa đa năng LMM Martlet lập chiến công đầu tiên tại Ukraine ảnh 14

Tên lửa đa năng LMM Martlet lập chiến công đầu tiên tại Ukraine

ANTD.VN - Tên lửa đa năng LMM Martlet không lâu sau khi được Anh bàn giao cho Ukraine đã lập chiến công bắn hạ UAV Orlan-10 của Nga.