Xe tăng T-90M tối tân lần đầu bị hạ gục bởi xe chiến đấu bộ binh CV90-40Xe tăng T-90M tối tân lần đầu bị hạ gục bởi xe chiến đấu bộ binh CV90-40Xe tăng T-90M tối tân lần đầu bị hạ gục bởi xe chiến đấu bộ binh CV90-40Xe tăng T-90M tối tân lần đầu bị hạ gục bởi xe chiến đấu bộ binh CV90-40Xe tăng T-90M tối tân lần đầu bị hạ gục bởi xe chiến đấu bộ binh CV90-40Xe tăng T-90M tối tân lần đầu bị hạ gục bởi xe chiến đấu bộ binh CV90-40Xe tăng T-90M tối tân lần đầu bị hạ gục bởi xe chiến đấu bộ binh CV90-40Xe tăng T-90M tối tân lần đầu bị hạ gục bởi xe chiến đấu bộ binh CV90-40Xe tăng T-90M tối tân lần đầu bị hạ gục bởi xe chiến đấu bộ binh CV90-40Xe tăng T-90M tối tân lần đầu bị hạ gục bởi xe chiến đấu bộ binh CV90-40Xe tăng T-90M tối tân lần đầu bị hạ gục bởi xe chiến đấu bộ binh CV90-40Xe tăng T-90M tối tân lần đầu bị hạ gục bởi xe chiến đấu bộ binh CV90-40Xe tăng T-90M tối tân lần đầu bị hạ gục bởi xe chiến đấu bộ binh CV90-40Xe tăng T-90M tối tân lần đầu bị hạ gục bởi xe chiến đấu bộ binh CV90-40

Xe tăng T-90M tối tân lần đầu bị hạ gục bởi xe chiến đấu bộ binh CV90-40

ANTD.VN - Xe chiến đấu bộ binh CV90-40 tiêu diệt xe tăng T-90M tối tân là điều khó tin nhưng đã được ghi nhận.